Mục tiêu:

- Triển khai nghiên cứu trong lĩnh vực cụ thể như, có liên quan đến những thách thức nông nghiệp và thực phẩm ở các nước có mức thu nhập thấp và trung bình (LMICs)

- Khuyến khích hợp tác nghiên cứu giữa các nhóm nghiên cứu Anh Quốc và LMICs;

- Xây dựng kết nối giữa Anh Quốc/LMICs hiện có

- Phát triển năng lực nghiên cứu mới để giải quyết những thách thức nông nghiệp và lương thực của LMICs .

 Lĩnh vực nghiên cứu:

- Thực phẩm an toàn và dinh dưỡng

- Khả năng phục hồi của hệ thống thực phẩm đối với biến đổi khí hậu

- Giảm tổn thất trong suốt chuỗi nông nghiệp thực phẩm và tái sử dụng lãng phí thực phẩm

- Nông nghiệp trong bối cảnh của cảnh quan rộng lớn hơn

- Nông nghiệp đô thị

 Ứng viên:

Các đối tác được IRRI giới thiệu (trong đó có Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM)

Thời gian thực hiện24 tháng

Hạn cuối đăng ký: 22.6.2016

 

Vui lòng nhấp vào đây (1) (2) (3) để xem thông tin chi tiết.


Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo!

 

Số lần xem trang: 451
Điều chỉnh lần cuối: 26-07-2016

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín ba một chín

Xem trả lời của bạn !