Hội thảo Kết nối Nhà khoa học Anh Quốc – Đông Nam Á, trong lĩnh vực Môi trường, tổ chức vào ngày 15-16/6/2016 tại Bangkok, Thái Lan do Hội đồng Nghiên cứu Anh quốc (Research Councils UK – RCUK) phối hợp cùng Quỹ Nghiên cứu Thái Lan (Thailand Research Fund – TRF) sẽ đồng tổ chức.

 Đây là cơ hội cho nhà khoa học các bên tìm hiểu, xây dựng quan hệ đối tác nghiên cứu chuẩn bị cho việc nộp đề xuất nghiên cứu chung, trước khi tham gia chương trình đồng tài trợ nghiên cứu, dự kiến sẽ triển khai trong năm 2016, giữa RCUK, Quỹ Nghiên cứu Thái Lan (TRF), Quỹ Khoa học Indonesia (DIPI) và Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED).

 

 Hội thảo sẽ tập hợp các nhà khoa học hoạt  động trong 03 lĩnh vực:

 

 §  Ô nhiễm khí quyển và sức khỏe con người

§  Tài nguyên nước

§  Đất than bùn và rừng ngập mặn nhiệt đới

 Chi phí ăn, ở, đi lại cho nhà khoa học tham dự Hội thảo sẽ do RCUK và TRF tài trợ.

 

 Phương thức tham gia:

 

 Thông tin về điều kiện nộp hồ sơ và hướng dẫn nộp hồ sơ được đăng trên website của Quỹ NAFOSTED:

 

http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-tham-gia-Hoi-thao-ket-noi-nha-khoa-hoc-UK-Dong-Nam-A-201/

 

 

 Hạn nộp hồ sơ: trước 17.00 ngày 19/5/2016.

 Nếu cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ chị Hoàng Thanh Vân, cán bộ Quỹ NAFOSTED, ĐT: 04. 3633 1051, email: vanht@most.gov.vn hoặc chị Phan Liên Hương, Cán bộ Chương trình Nghiên cứu ĐSQ Anh, ĐT: 04 3936 0597; 0904 461 817, email: phan.huong@fco.gov.uk.

 

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo!

 

Số lần xem trang: 316
Điều chỉnh lần cuối: 26-07-2016

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu sáu bảy

Xem trả lời của bạn !