SUT thông báo học bổng Tiến sĩ dành cho các ứng viên nổi bật thuộc các nước ASEAN trong năm học 2016.

Giá trị học bổng: 30.000 USD (3 năm) hoặc 37.500 USD (5 năm)

Số lượng: 9 suất (kỳ học bắt đầu tháng 7/2016)

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/3/2016

Xin vui lòng nhấn vào đây để xem thêm thông tin về học bổng này.


Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: 322
Điều chỉnh lần cuối: 29-02-2016

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm chín tám bảy

Xem trả lời của bạn !