1. Khóa học "Landscape leadership"

Thời gian: 24/11-5/12/2015

Học phí khóa học: 2.800 Euros

Hạn cuối đăng ký: 12/10/2015

Hạn cuối đăng ký học bổng NFP: 21/7/2015

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm thông tin đăng ký học bổng NFP và khóa học

2. Khóa học "Linking emergency aid to food and nutrition security"

Thời gian: 30/11-11/12/2015

Học phí khóa học: 3.400 Euros

Hạn cuối đăng ký: 19/10/2015

Hạn cuối đăng ký học bổng NFP: 21/7/2015

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm thông tin đăng ký học bổng NFP và khóa học

3. Khóa học "Fisheries governance for food security"

Thời gian: 30/11-18/12/2015

Học phí khóa học: 3.800 Euros

Hạn cuối đăng ký: 19/10/2015

Hạn cuối đăng ký học bổng NFP: 21/7/2015

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm thông tin đăng ký học bổng NFP và khóa học

 

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: 321
Điều chỉnh lần cuối: 29-02-2016

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín chín ba chín

Xem trả lời của bạn !