Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Việt Nam thông qua Cục Đào tạo với nước ngoài, thông báo về Chương trình học bổng xuất sắc của Chính phủ Mê-hi-cô trao cho người nước ngoài năm 2016 đến các ứng viên quan tâm.

Thời gian tuyển sinh: Đến hết ngày 31/08/2015

Đối tượng tuyển sinh:
1.    Thạc sỹ, Tiến sỹ hoặc làm nghiên cứu sinh Tiến sỹ.
2.    Chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên và nghiên cứu sinh ở trình độ cử nhân và sau đại học.

Các ứng viên quan tâm có thể tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ sau:

http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros

 

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: 317
Điều chỉnh lần cuối: 29-02-2016

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám năm tám bảy

Xem trả lời của bạn !