Hạn nộp đơn học bổng: Từ ngày 13/10/2014 đến hết ngày 23/2/2015

Những thí sinh được lựa chọn tiếp sẽ làm bài thi trắc nghiệm qua mạng (online personality profiling test) vào tháng 3 hoặc tháng 4/2015.

Những thí sinh được lựa chọn vào vòng cuối sẽ sang Xing-ga-po phỏng vấn vào khoảng giữa tháng  5/2015 và tự chi trả các chi phí liên quan cho chuyến đi này.

Thông tin chi tiết về học bổng vui lòng xem tại link: http://www.vied.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2825:thong-bao-nhan-don-dang-ky-du-tuyen-hoc-bong-goh-keng-swee-nam-hoc-2015&catid=140&Itemid=570&lang=vn

 

Phòng HTQT trân trọng thông báo!

 

 

Số lần xem trang: 309
Điều chỉnh lần cuối: 29-02-2016

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám không năm bảy

Xem trả lời của bạn !