Chủ đề: Strengthening Resilience, Equity, and Integration in ASEAN Food and Agriculture Systems

Thời gian: 12-13/11/2014

Địa điểm: khách sạn Makati Shangri-La, Manila, Philippines.

Đối tượng: cán bộ nhân viên, nghiên cứu viên, giảng viên… của các đơn vị liên quan.

Vui lòng truy cập website http://ard2014.searca.org/ hoặc email tới địa chỉ ard2014@agri.searca.org để biết thêm thông tin chi tiết về việc đăng kí, cách thức thanh toán các loại phí và các thông tin khác về hội thảo.

Phòng HTQT trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 367
Điều chỉnh lần cuối: 29-02-2016

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm bảy không

Xem trả lời của bạn !