TT

Tên dự án

 

 

Cơ quan tài trợ

Thời hạn     dự án

Điều phối viên/     chủ nhiệm đề tài

1

Quản lý bền vững các chức năng dịch vụ của hệ sinh thái cho mục đích nuôi trồng thủy sản dài hạn ở Đồng Bằng sông Cửu Long

SWEDBIO/ SRC

2011-2014

 

 

TS. Nguyễn Văn Trai

2

Phòng trừ tổng hợp bọ xít muỗi trên cacao của Việt Nam

MARS

15/7/2011-2014

TS. Phạm Hồng Đức Phước

3

Khả năng đề kháng của kháng vi sinh vật trong tụ cẩu khuẩn vàng cô lập từ heo và trâu bò ở Tp. Hồ Chí Minh

IFS

 

TS. Võ Thị Trà An

4

Đánh giá tác động của các biện pháp giảm phát thài của các nhân tố khí hậu tạm thời (SLCF) đối với chất lượng không khí và khí hậu ở Đông Nam Á

NAS

6/2012-5/2015

TS. Nguyễn Tri Quang Hưng

5

Dự án nghiên cứu và thử nghiệm trong việc phát triển và trồng loại cây Cacao mới ở Việt Nam, loại thích hợp cho thị trường của Nhật Bản

CJL

 

and Fuji Oil

1/7/2012-30/6/2017

TS. Phạm Hồng Đức Phước

6

Phi lê cá tra: đo lường kết cấu và tương quan giữa kết cấu và chất lượng

Novus Co.

2013-2014

TS. Lê Trung Thiện

7

Ức chế gen thông qua ký chủ của nấm gây bệnh đạo ôn trên lúa

ICGEB

12/2013-01/2017

TS. Nguyễn Bảo Quốc

8

Đánh giá những thay đổi có ảnh hưởng đến môi trường, kinh tế và mối quan hệ xã hội giữa chăn nuôi, nông nghiệp và nông thôn

ILRI

12/2013-4/2015

TS. Trần Độc Lập

9

Nâng cao sinh kế và an ninh lương thực của người dân ở lưu vực sông Mê Kông thông qua việc giảm nhẹ sự biến đổi khí hậu

SIDA

12/2013-12/2017

PGS TS Dương Nguyễn Khang

10

Nghiên cứu đặc tính không gian của các mô hình Nông Lâm kết hợp và sự phụ thuộc của các mô hình theo các điều kiện môi trường, kinh tế xã hội và chính sách tại Việt Nam

ICRAF

2012-2014

TS. Nguyễn Ngọc Thùy

11

FtF Thí nghiệm sự đổi mới cho việc giảm tổn thất sau thu hoạch dưới sự liên minh về an toàn thực phẩm qua giảm tổn thất sau thu hoạch và chất thải từ thực phẩm

IRRI

4/2014-3/2015

TS. Nguyễn Văn Xuân

12

Đánh giá tác động của các hính thức sử dụng đất và biến đổi khí hậu lên nguồn tài nguyên đất và nước của lưu vực song Srepok, Tây Nguyên, Việt Nam

SEARCA

1  – 12/2014

ThS. Nguyễn Thị Huyền

 

13

Algal biomass production for bioproducts through treatment of wastewater of rubber processing plants in Vietnam

VLIR-UOS

6/2014-6/2016

TS. Trương Vĩnh

Số lần xem trang: 12741
Điều chỉnh lần cuối: 28-08-2014

Các dự án đang thực hiện

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy năm năm hai

Xem trả lời của bạn !