Đại học Nông Lâm TP.HCM ưu tiên  hợp tác với các Trường đại học trên thế giới. Hiện tại, Trường đã có mối quan hệ hợp tác quốc tế với hơn 140 trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.

Các lĩnh vực tiềm năng trong hợp tác quốc tế

- Hợp tác hoặc liên kết nghiên cứu

- Chương trình liên kết đào tạo

- Chương trình trao đổi (tham quan học tập, thực tập) và nghiên cứu ở nước ngoài cho giảng viên và sinh viên.

- Đào tạo sinh viên nước ngoài đặc biệt là khu vực Đông Nam Á.

- Tuyển dụng giảng viên quốc tế thông qua các chương trình tiên tiến

 

 

Phòng Hợp tác Quốc tế

Đại học Nông Lâm - Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84 8) 3896 6946

Fax: (84 8) 3896 0713

Email: iro_nlu@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 529
Điều chỉnh lần cuối: 13-06-2014

CÁC HOẠT ĐỘNG HTQT CỦA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy không hai một

Xem trả lời của bạn !