Trường Đại học Quốc gia Chung Hsing (NCHU), Đài Loan thông báo về chương trình trao đổi sinh viên năm 2014 (PAX: Program of Academic Exchange). NCHU sẽ cấp học bổng cho 02 sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Để nộp đơn tham gia chương trình, sinh viên cần phải có thư giới thiệu của phòng Hợp tác Quốc tế.

Hạn cuối đề cử sinh viên: 10/04/2014

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/04/2014

- Sau khi xác nhận thư đề cử, trường NCHU sẽ lập hồ sơ trực tuyến trước ngày 18/04/2014

- Thời gian nộp hồ sơ chỉ trong 10 ngày: 21/04-30/04/2014

- Sinh viên phải nộp hồ sơ trực tuyến và gửi hồ sơ gốc

- Chúng tôi sẽ đưa đường dẫn hệ thống hồ sơ trực tuyến lên trang điện tử của trường NCHU vào cuối tháng 3

Số lượng sinh viên được đề cử: 02

Sinh viên tham dự sẽ được gì?

- Miễn học phí (không bao gồm phí bảo hiểm bắt buộc - khoảng 500$NT/tháng)

- Miễn phí học tiếng Trung

- Miễn phí ký túc xá

- Sinh hoạt phí 6000 $NT mỗi tháng

Thông tin chi tiết có thể xem tại đường dẫn sau:

 http://www.oia.nchu.edu.tw/english/03_exchange/01_exchange.php?MID=6&SID=33

Sinh viên quan tâm vui lòng liên hệ với phòng Hợp tác Quốc tế qua email: iro_nlu@hcmuaf.edu.vn hoặc gặp trực tiếp tại văn phòng.

Trân trọng!

P. HTQTSố lần xem trang: 343
Điều chỉnh lần cuối: 29-02-2016

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai năm hai tám

Xem trả lời của bạn !