• Đia điểm : Trường đại học Nông Lâm , tòa nhà Rạng Đông , hội trường 100 .
  • Thời gian : Thứ tư 17/4/2013 .
  • Nội dung
    • 13:30 - 13:45 : Giới thiệu .
    • 13:45 - 14:45 : Giáo sư Dagoberto Sanchez trình bày về nuôi tôm ở Mỹ La Tinh .
    • 14:45 - 15:45 : Giáo sư Craig Browdy trình bày về cơ hội và thách thức của thức ăn cho ngành thủy sản trong 5 năm tới .
    • 15:45 - 16:00 : Hỏi đáp .

Trân trọng thông báo !

P.HTQT

 

Số lần xem trang: 357
Điều chỉnh lần cuối: 02-06-2013

SỰ KIỆN ĐÃ HOÀN THÀNH

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn tám chín ba

Xem trả lời của bạn !