Đây là chương trình trao đổi dành cho sinh viên đang học năm thứ 3 trở lên. Thời gian trao đổi có thể trong 1 học kỳ (6 tháng) hoặc 2 học kỳ  (1 năm). Ứng viênđăng ký học cần chú ý: thời gian bắt đầu khóa học học kỳ mùa thu là từ tháng 10 đến tháng 3, và học kỳ mùa xuân bắt đầu từ tháng 4  đến tháng 9.

Điều kiện nộp đơn:

1. Là sinh viên đang học năm thứ 3 trở lên

2. Sử dụng thành thạo tiếng Anh

3. Học tiếng Nhật là yêu cầu đối với sinh viên  tham gia chương trình  SPACE 

Thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ phải đảm bảo được gửi đến P. HTQT trường Đại học SAGA  vào ngày 07 tháng 12 năm 2012

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang web: http://www.isc.saga-u.ac.jp hoặc liên hệ trực tiếp  phòng HTQT để lấy mẫu đơn.

Trân trọng

P. HTQT

 

 

 

Số lần xem trang: 12062
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy bốn sáu ba

Xem trả lời của bạn !