Đã có kết quả khám sức khoẻ của các bạn tham gia chương trình VHVL tại Israel.

Các bạn tải file sau để xem:data/file/htqt/israel/ksk.pdf

Bạn nào chưa ký tên trong danh sách trên (tức chưa lấy kết quả) thì khẩn trưởng đi lấy kết quả và nộp về phòng HTQT hạn cuối 12/07/2012.

Trân trọng thông báo!

P. HTQT

Số lần xem trang: 303
Điều chỉnh lần cuối: 06-07-2012

Chương trình Vừa học Vừa Làm tại Israel

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín sáu không sáu

Xem trả lời của bạn !