Thông báo tăng chỉ tiêu và bổ sung hồ sơ Chương trình VHVL tại Israel (new)

1-      Chương trình ARAVA:

-Phòng HTQT vừa nhận được thông báo từ phía chương trình Israel là tăng thêm 10 chỉ tiêu. Vì vậy, nhằm tạo điều kiện cho các bạn chúng tôi quyết định các bạn trong danh sách chờ (waiting list) ĐẠT yêu cầu tham gia chương trình.

           

2-      Chương trình Agrostudies:

Chỉ tiêu năm 2012 là 25. Do đó, phòng HTQT đã chốt danh sách 25 bạn trúng tuyển theo thông báo ngày 18-06-2012, và 2 (hai) bạn trong danh sách chờ (waiting list) được chuyển sang chương trình ARAVA.

 

Các bạn xem danh sách mới theo link sau:(data/file/htqt/israel/Results%20-%20Israel%20Programs%20-%2020-06-2012.xls)

 

3-      Tất cả các bạn (trong danh sách) gửi gấp (trước 16:00, ngày 22/06/2012) qua email (nguyendangkhoa@hcmuaf.edu.vn) cho phòng HTQT những giấy tờ sau để phía Israel xin phép Bộ Nông nghiệp và xin hạn mức thi thực (visa):

 

3.1- Tên cha và mẹ, số passport…theo mẫu sau đây

ARAVA (tải về và điền vào: data/file/htqt/israel/Students-NongLamUniversity-arava-20-06-2012.xls )

Agro (tải về và điền vào:  data/file/htqt/israel/Students-NongLamUniversity-Agrostudies-20-06-2012.xls  )

 

3.2- Scan passport (đặt tên file là tên của bạn, ví dụ: bạn tên “Nguyễn Văn Tuấn” thì file passport có tên là ‘Nguyen Van Tuan.jpg’) (tải về xem mẫu: data/file/htqt/israel/LeCuongQuoc.jpg   )

 

Lưu ý: Để thuận tiện trong việc tổng hợp hồ sơ, tiêu đề (Subject) của email các bạn phải ghi rõ là VISA-PASSPORT

 

Trân trọng thông báo!

P. HTQT

Số lần xem trang: 440
Điều chỉnh lần cuối: 20-06-2012

Chương trình Vừa học Vừa Làm tại Israel

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không chín bốn không

Xem trả lời của bạn !