Thời gian:           8:00 – 16:00, ngày 15 tháng 06 năm 2012

Địa điểm:            phòng họp P1 – khu Thiên Lý

Thành phần:      tất cả các bạn đã đăng ký chương trình

 

 Trân trọng thông báo.

 P. HTQT

Số lần xem trang: 334
Điều chỉnh lần cuối: 12-06-2012

Chương trình Vừa học Vừa Làm tại Israel

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một một một năm

Xem trả lời của bạn !