Trong tháng 5/2012, Trung Tâm EducationUSA sẽ tổ chức các buổi hội thảo về du học Hoa Kỳ như sau:
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TẠI HOA KỲ VÀ BÀI LUẬN XIN HỌC
 
Thời gian: Thứ hai, 21/5/2012 * 9:00-11:00
Diễn giả: Ông Keith Light, Phó Giám đốc Tuyển sinh, Đại học Yale.
 
Hãy chuẩn bị sớm cho việc học tại Hoa Kỳ! Trung tâm Tư vấn EducationUSA hân hạnh giới thiệu buổi giới thiệu thông tin với Đại học Yale vào 9:00 giờ ngày 21/5. Chủ đề thảo luận bao gồm các chương trình đại học đa dạng tại Hoa Kỳ và cách viết bài luận xin học.
 
CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC TẠI HOA KỲ
Thời gian: Thứ tư, ngày 23/5/2012 * 14:00 – 16:00
Diễn giả: Song-Ho Tran, Đại diện Phòng Sau Đại học, Đại học San Francisco State.
 
Học sau đại học ở Hoa Kỳ không phải là một quyết định dễ dàng. Đó là cả một sự đầu tư về các phương diện cá nhân, học thuật, xã hội, tình cảm và tài chính. Hãy tìm hiểu về quá trinh quan trọng này bằng cách tham gia buổi giới thiệu thông tin vào thứ tư, ngày 23/5, 2012, từ 14:00 – 16:00 do Trung tâm Tư vấn Giáo dục Hoa Kỳ tổ chức. Bà Song-Ho Tran, Phó Giám đốc Phòng Sau Đại học, Đại học San Francisco State, sẽ cung cấp những lời khuyên hữu ích về quá trình này.
 
 
UNDERGRADUATE STUDY IN THE U.S. & PERSONAL ESSAY WRITING
 
Time: Monday, May 21, 2012 * 9:00-11:00
Speaker: Keith Light, Associate Director of Admissions at Yale University
 
Get a head start in your pursuit of an American Education! EducationUSA Advising Center proudly presents an information session with Yale University at 9:00 a.m. on May 21. Diverse undergraduate program opportunities in the U.S. and tips for writing personal essays for college applications will be discussed.
 
GRADUATE STUDIES AND ADMISSIONS AT U.S. UNIVERSITIES
 
Time: Wednesday, May 23, 2012 * 14:00 – 16:00
Speaker: Ms. Song-Ho Tran, Associate Director of the Division of Graduate Studies at San Francisco State University in California.
 
Deciding to attend graduate school is not a decision to take lightly. Graduate education in the United States is a major personal, intellectual, social, emotional, and financial investment. Learn more about this important process by joining an information session Wednesday, May 23, from 14:00-16:00.  This event is hosted by EducationUSA Advising Center, and Ms. Song-Ho Tran, Associate Director of the Division of Graduate Studies at San Francisco State University, will offer helpful advice to navigate the decision and application processes.
 
Quý thầy cô và sinh viên quan tâm vui lòng đăng ký tham dự theo địa chỉ sau:
 
EducationUSA Advising Center
Public Affairs
US Consulate General
8th floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel:  (84-8) 3520-4610; Fax: (84-8) 3520-4622
Email: HCMCEDUSA@state.gov
 

Trân trọng

P. HTQT

Số lần xem trang: 12064
Điều chỉnh lần cuối: 17-05-2012

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba sáu bốn bảy

Xem trả lời của bạn !