Thời gian: 10 giờ, thứ 2, 07/05/2012.

Địa điểm: Phòng P1 - khu Thiên Lý.

Thành phần: Các bạn đã đăng kí và SV quan tâm.

Đại diện của chương trình Israel sẽ giới thiệu về chương trình và gặp gỡ phỏng vấn các ứng viên.

Trân trọng!

P. HTQT

Số lần xem trang: 331
Điều chỉnh lần cuối: 03-05-2012

Chương trình Vừa học Vừa Làm tại Israel

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín bảy chín một

Xem trả lời của bạn !