Chương trình dành cho sinh viên của trường ĐH Nông Lâm, Tp. HCM mong muốn theo học hoặc làm nghiên cứu tại NCTU.

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin học (tải trên website: www.ia.nctu.edu.tw)

2. Lý lich

3. Kế hoạch học tập

4. Bảng điểm tiếng Anh

5. Thư giới thiệu

6. Thẻ sinh viên (Phô tô)

7. Hộ chiếu (Phô tô)

Thời hạn nộp hồ sơ: Hạn chót nộp hồ sơ  vào ngày 30 tháng 4 năm 2012

Thông tin chi tiết về chương trình  tại (www.ia.nctu.edu.tw) hoặc email: incoming.nctu@gmail.com

Trân trọng

P.HTQT

Số lần xem trang: 12065
Điều chỉnh lần cuối: 23-04-2012

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai sáu một một

Xem trả lời của bạn !