Chương trình học bổng dành cho những sinh viên xuât sắc học trong lĩnh vực: kĩ sư công trình; kỹ sư điện & máy tính; khoa học máy tính, khoa học; khoa học và coông nghệ sinh học; quang tử học; quản lý; khoa học xã hội và con người.

Chương trình học bổng học sau đại học như: Thạc sĩ quốc tế về Kĩ sư điện & khoa học máy tính; và Quản trị kinh doanh quốc tế.

Thời hạn nộp hồ sơ:

1. Khóa học mùa thu: ngày 01/10 đến 31/12 (đợt 1)

                                ngày 1/1 đến 31/3 (đợt 2)

2. Khóa học mùa xuân: ngày 10/8 đến 30/9 (đối với học thạc sĩ)

Cách thức nộp hồ sơ: ứng viên có thể nộp hồ sơ qua mạng tại: http://www.ia.nctu.edu.tw>prospective students>admission>online application

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website: www.ia.nctu.edu.tw

 

Trân trọng

PHTQT

 

Số lần xem trang: 12074
Điều chỉnh lần cuối: 08-03-2012

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một ba hai

Xem trả lời của bạn !