Theo thông báo của Đại sứ quán Liên bang Mê-hi-cô tại Việt Nam, năm 2012 Chính phủ Mê-hi-cô cấp hai (02) học bổng cho phía Việt Nam để đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập sinh tại các cơ sở giáo dục, nghiên cứu của Mê-hi-cô. Nội dung chương trình học bổng, điều kiện dự tuyển và quy định về hồ sơ dự tuyển xin xem cụ thể trong các tài liệu gửi kèm theo.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng cũng được đăng tải tại trang web: http://becas.sre.gob.mx .

Tài liệu gửi kèm: Download

Số lần xem trang: 11796
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín năm hai chín

Xem trả lời của bạn !