Học bổng nghiên cứu quốc tế Đại học Melbourne (MIRS)

 

Học bổng này dành cho sinh viên quốc tế muốn theo học sau đại học (theo hình thức nghiên cứu) tại Đại học Melbourne.

 

Ứng viên phải nộp đơn xin học chậm nhất là vào ngày 31-10.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://cms.services.unimelb.edu.au/scholarships/pgrad/international/available/mirs

 

Hỗ trợ kinh phí đi lại của SEARCA

 

Dành cho chuyên viên và các nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.searca.org/web/research/travelgrants/

 

Quỹ Học giả Hayek

 

Quỹ này có thể hỗ trợ kinh phí tới 1.000 USD dành cho các hoạt động nâng cao chuyên môn như trình bày tại hội thảo, hỗ trợ kinh phí đi lại, v.v.

 

Nhận hồ sơ liên tục.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.theihs.org/ContentDetails.aspx?id=516

 

Học bổng quốc tế của Bộ Đại học Malaysia 2011

 

Chương trình học bổng này chia làm 2 nhóm : sau đại học và sau tiến sĩ.

 

Các lĩnh vực ưu tiên :

 

a) Khoa học và cơ khí

b) Nông nghiệp và thủy sản

c) Kinh tế học và Tài chính Hồi giáo

d) Công nghệ thông tin và truyền thông

e) Công nghệ sinh học

f) An toàn sinh học và an toàn thực phẩm

g) Cơ sở hạ tầng

h) Nghiên cứu môi trường

i) Chăm sóc sức khỏe

   

Hồ sơ nộp trực tuyến bắt đầu từ tháng 4-2011.

 

Hạn chót : chưa rõ (có thể là 31-12-2011)

 

Thông tin chi tiết xin xem tại https://www.mohe.gov.my/MIS/

 

Chương trình Hỗ trợ các Dân tộc ít người (IPAF) – Mời nộp đề xuất 2011

 

Chương trình này sẽ cấp hỗ trợ tài chính từ 20.00 USD đến 50.000 USD cho các dự án tại các nước đang phát triển là thành viên của Quỹ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) (trong đó có Việt Nam).

 

Hạn chót : 31-8-2011, 24h giờ Italia.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.ifad.org/english/indigenous/grants/index.htm

 

Quỹ Ủy thác về các Vấn đề Dân tộc ít người – Mời nộp đề xuất năm 2012

 

Quỹ này sẽ ưu tiên tài trợ cho các dự án liên quan đến những chủ đề sau : văn hóa, giáo dục, y tế, quyền con người, môi trường, và sự phát triển kinh tế xã hội.

 

Khoản tài trợ tối đa cho một dự án là 10.000 USD cho thời hạn 1 năm hoạt động.

 

Hạn chót : 1-9-2011.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/tf_ha.html

 

Vườn Thực vật Hoàng gia Kew – Quỹ tài trợ nhỏ 2011

 

Quỹ này cấp 30-40 suất tài trợ một năm cho các nhà thực vật học và người làm vườn chuyên nghiệp giúp họ có kinh phí thu thập và nghiên cứu về thực vật cũng như tiến hành các hoạt động nghề nghiệp khác liên quan đến các nước đang phát triển.

 

Hạn chót : 30-9-2011.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.kew.org/about-kew/policies-information/bentham-moxon/index.htm

 

Học bổng dự bị đại học và trung học ASEAN – Bộ Giáo dục (Singapore)

 

Học bổng ASEAN nhằm tạo cơ hội cho các bạn trẻ ở các nước thuộc khối ASEAN phát triển tiềm năng và trang bị cho họ những kĩ năng để tự tin bước vào thiên niên kỉ mới.

 

Hạn chót: liên tục nhận hồ sơ.

 

Thông tin chi tiết: http://www.moe.gov.sg/aseanscholarships/

 

Mời nộp đề cương nghiên cứu – Viện Earthwatch

 

Viện Earthwatch hỗ trợ các nghiên cứu thực địa trên toàn thế giới về các lĩnh vực sinh học, vật lý, khoa học xã hội và văn hóa. Các lĩnh vực ưu tiên là : biến đổi khí hậu, hải dương học, văn hóa bền vững, quản lý bền vững tài nguyên.

 

Liên tục nhận hồ sơ.

 

Thông tin chi tiết: http://www.earthwatch.org/aboutus/research/scientistopps/reqresprop

 

 

Số lần xem trang: 11798
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba tám bốn không

Xem trả lời của bạn !