Các bạn nằm trong danh sách chờ đã được tuyển. Các bạn vui lòng liên hệ phòng HTQT để thực hiện thủ tục liên quan.

Trân trọng

 

Phòng HTQT

Số lần xem trang: 341
Điều chỉnh lần cuối:

Chương trình Vừa học Vừa Làm tại Israel

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai tám năm một

Xem trả lời của bạn !