Gồm 5 bạn như sau:

1. Đinh Tấn Linh

2. Võ Huy Thịnh

3. Lê Quốc Cường

4. Trần Tiến Hải

5. Phan Thành Luân

 

Đề nghị các bạn khám sức khoẻ, thực hiện hồ sơ gấp cho cô Tiện. Hạn chót thứ 2 ngày 13/6/2011

 

Trân trọng.

 

Số lần xem trang: 342
Điều chỉnh lần cuối:

Chương trình Vừa học Vừa Làm tại Israel

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai bảy ba bảy

Xem trả lời của bạn !