Vào ngày 21 tháng 4 năm 2011, TS. Trịnh Trường Giang, Hiệu trưởng đã thay mặt nhà trường ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa trường Đại Học Nông Lâm TP HCM và Trường Đại Học Hải dương Thượng Hải - Trung Quốc.

Nội dung thoả thuận hợp tác liên quan đến trao đổi giảng viên, sinh viên và các thông tin học thuật, nghiên cứu khoa học với thời hạn năm (5) năm kể từ ngày ký.

Phòng HTQT

Số lần xem trang: 425
Điều chỉnh lần cuối:

CÁC HOẠT ĐỘNG HTQT CỦA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín ba sáu một

Xem trả lời của bạn !