Mục tiêu của hội thảo: Trình bày và thảo luận các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, phòng vệ thực phẩm với các nhà nghiên cứu, các đơn vị hoạt động liên quan đến lĩnh vực lương thực thực phẩm trong nước.

 08:00              Đăng ký đại biểu

 

08:15             Khai mạc và giới thiệu đại biểu                                        

 

 

08:30              Tổng quan những khái niệm về phòng vệ thực phẩm                

 

 

09:30              Các cơ sở nghiên cứu trước đây/ những nguyên tắc của APEC FD     

 

09:40              Giải lao

10:00              Tổng quan các bài báo cáo và tài liệu tập huấn

 

12:15              Ăn trưa          

 

13:15              Thực hành

15:15              Giải lao

15:30              Thảo luận: làm thế nào để đưa thông tin phòng vệ thực phẩm  đến cơ quan của bạn?

17:00              Bế mạc

Số lần xem trang: 362
Điều chỉnh lần cuối: 19-06-2014

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba tám ba một

Xem trả lời của bạn !