Học bổng được xét trao cho tác giả và nữ công dân Việt Nam, không quá 40 tuổi, có trình độ Tiến sỹ, có công trình nghiên cứu khoa học hoặc thành tích khoa học đã được công bố tại Việt Nam hoặc nước ngoài, có đề án nghiên cứu độc lập được thực hiện tại Việt Nam.

Chương trình sẽ được xét và trao cho các đề án nghiên cứu thuộc lãnh vực khoa học đời sống và khoa học vật liệu.

Hồ sơ  có 2 bộ, bao gồm: 1) Đơn xin tham dự học bổng theo mẫu; 2) thư đề cử của một nhà khoa học đầu ngành hoặc; 3) thư đề cử nhận xét của Thủ trưởng cơ quan/ về tiềm năng của đề án; 4) Các tài liệu tham khảo có liên quan đến đề án; 5) Bản copy các tạp chí/ bài viết khoa học.

Học bổng trị giá: 150,000,000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng).

Thời hạn nhận đề án nghiên cứu: hết ngày 30/04/2011

Địa chỉ liên lạc:  Chương trình học bổng khoa học quốc gia LOREAL với sự hỗ trợ của Ủy ban Quốc gia Việt Nam về UNESCO

                             Công ty LOREAL Việt Nam

                             Phòng 603, Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, Q1 TP. HCM

                             Tel: 08-39255834 ; Fax: 08-39255838

                             Email:tnguyen11@vn.loreal.com; Web: www.forwomeninscience.com

Trân Trọng

PHTQT

 

 

 

 

Số lần xem trang: 11801
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy bốn không ba

Xem trả lời của bạn !