Chính phủ Hoàng gia Thái Lan sẽ tài trợ cho 10 suất học bổng học Thạc Sỹ  tại Trường  ĐH AIT, Thái Lan năm học 2011. Tập trung trong các lĩnh vực sau: 1) Infrastructure Development; 2) Energy Technology; 3) Oil, Gas and Natural Resources Development; and 4) Evironmental Engineering and Management.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:data/2011 GMS-AIT Call for Nominations.doc

Trân trọng.

P.HTQT

Số lần xem trang: 11798
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không chín hai chín

Xem trả lời của bạn !