Phòng HTQT trân trọng thông báo về chương trình trao đổi (sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ) với trường đại học Chung Hsing, Đài Loan năm học 2011-2012.

Thông tin Chi tiết vui lòng truy cập trang web:http://www.oia.nchu.edu.tw/english/03_exchange/01_exchange.php?MID=6

Ứng viên đăng ký xin vui lòng nộp hồ sơ về phòng HTQT trước ngày 10 tháng 5 năm 2011.

Trân trọng

PHTQT

Số lần xem trang: 11803
Điều chỉnh lần cuối: 24-03-2011

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín không năm ba

Xem trả lời của bạn !