Chương trình Fulbright, một chương trình trao đổi giáo dục quốc tế hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ, do thượng nghị sĩ J. William Fulbright bang Arkansas đề xuất lên Quốc Hội Mỹ vào năm 1945. Đề xuất này đã được Tổng thống Truman phê chuẩn và trở thành đạo luật năm 1946. Thượng nghị sĩ Fulbright coi chương trình này như một phương tiện vô cùng cần thiết để tăng cường “hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Mỹ và nhân dân các nước trên thế giới”.

 

Tại Việt Nam, chương trình Fulbright được điều phối thông qua Phòng Thông tin Văn Hoá, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Chương trình hợp tác với các tổ chức giáo dục và cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm mở ra các cơ hội học tập và nghiên cứu về các lĩnh vực thuộc khoa học xã hội và nhân văn cho mọi ứng viên đạt tiêu chuẩn thông qua việc cạnh tranh tự do dựa trên thành tích chuyên môn và nghề nghiệp, không tính tới các yếu tố như tầng lớp, giới, tôn giáo, quan hệ.

 

Chương trình Fulbright bao gồm chương trình truyền thống và chương trình phi truyền thống. Một trong những chương trình phi truyền thống là Chương trình Chuyên gia Fulbright (Fulbright Specialist Program). Tại Việt Nam, chương trình này được triển khai từ năm 2003 và đã đón nhận sự hợp tác nhiệt tình từ các đối tác Việt Nam. Tính đến năm 2010, đã có 39 chuyên gia Fulbright đến làm việc tại các trường cao đẳng, đại học và các viện nghiên cứu tại Việt Nam. Thời gian làm việc của chuyên gia tại trường tiếp nhận tối thiếu là 2 tuần và tối đa là 6 tuần.

 

Quý Khoa có yêu cầu mời chuyên gia, vui lòng liên hệ cô Vũ Thị Dịu, phụ trách chương trình qua địa chỉ email vudt@state.gov để nhận mẫu yêu cầu. Hồ sơ gửi về cho chương trình Fulbright ít nhất là 3 tháng trước ngày bắt đầu dự kiến. Hiện nay, chúng tôi đang nhận hồ sơ của các đơn vị, nếu nhà trường quan tâm và có yêu cầu mời chuyên gia Fulbright, vui lòng gửi hồ sơ sớm cho chương trình.

 

Download: Giới thiệu về chương trình và những lĩnh vực có thể tham gia

 

Số lần xem trang: 11796
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn bảy tám chín

Xem trả lời của bạn !