Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD vừa thông báo về khóa học quốc tế bồi dưỡng về quản lý UNILEAD 2011 dành cho các cán bộ quản lý trong các phòng chức năng của Quí nhà trường (Phòng Kế hoạch, Đảm bảo chất lượng, Tài chính, Tổ chức, Hợp tác quốc tế, Chuyển giao công nghệ v.v…) trong file đính kèm.

Xin tham khảo và đăng ký.

download: Thông báo  - Hồ sơ đăng ký

Trân trọng.

Phòng HTQT

Số lần xem trang: 11798
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn hai tám năm

Xem trả lời của bạn !