Hội thảo này sẽ dành 10 suất  cho cán bộ của trường ĐH Nông Lâm và là người đã từng được đào tại UQ.

Xin vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: data/Thông báo HỘI THẢO về Sofe Skills.doc

Hoặc vui lòng truy cập tại trang web: www.uq.edu.au/vietnampdss

Trân trọng

PHTQT

Số lần xem trang: 357
Điều chỉnh lần cuối: 10-11-2010

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba tám chín tám

Xem trả lời của bạn !