Dự án SPIN (Sustainable Production Innovation) là dự án được tài trợ bởi European Commission's Switch - Asia- Program đang cần tìm ứng cử viên cho học bổng PhD. Học viên có học bổng PhD cho 3 năm 9 tháng (với 3 năm ở Việt nam có học bổng 350 eur/tháng, 9 tháng tại Hà Lan có học bổng 1200 eur/tháng); bằng do trường đại học TU Delft cấp gọi là Đổi mới Sản Phẩm thân thiện Môi trường. Học viên có cơ hội làm việc lâu dài cho Trung Tâm sản xuất Sach Việt nam (VNCPC) trong môi trường sáng tạo và thân thiện..
 
Yêu cầu đối với ứng cử viên: tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành môi trường hoặc thiết kế, tiếng Anh thành thạo.
 
Các anh/chị nào có nhu cầu xin mời liên hệ với anh Nguyễn Hồng Long - Điều phối viên dự án SPIN qua email nghglong@gmail.com hoặc điện thoại 0912647018.

Số lần xem trang: 11802
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín tám năm hai

Xem trả lời của bạn !