Các lĩnh vực đào tạo tại  Viện Quản lý Đô thị Quốc tế, trường Đại học Rotterdam, Hà Lan  như sau:

1. MSc. Urban management and development;  2. MSc. Financial management; 3. MSc. management of European metropoliatan regions; 4. International course on housing and urban development; 5. Land management and informal settlement; 6. urban management tools for climate change; 7. Urban managment, development and theory; 8. Developing social housing projects; 9. Preparing  bankable pulic private partnership projects; 10. Local economic development: policies for small and SME dvelopment; and 11. Urban planning: from strategies to local actions.

Thông tin chi tiết vui lòng  xem trang web: www.ihs.nl

Trân trọng

P. HTQT

Số lần xem trang: 11804
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn hai không chín

Xem trả lời của bạn !