TENTATIVE PROGRAM FOR UC DAVIS DELEGATES

 

Date: 22/1/2010

 

TIME

PROGRAM

PARTICIPANTS

Place

7:30

pick up at the hotel

Minh, UC Davis delegates

Indochine Hotel, 40-42 Hai Ba Trung, District 1, TP Ho Chi Minh

7:30 – 8:15

travel to Nong Lam University

 

 

8:30

Meet with university administrators

UC Davis delegates, T. TTGiang, Thầy HTHùng, T. NLHưng, T. NNTuân, T. NV Hiền, C. NPHòa

Phòng 1, Khu Thiên Lý

9:00

Meet with NLU Faculties and the UC Davis faculty member who will present lectures

UC Davis faculties, T. TTGiang, T. HTHùng,  T. TTViệt, T. ĐQDiệp, T. PTĐồng, T. TTLong, T. NThiện, T. LNThông, C. DHDung, T. DDTuyên,  C. NTTThủy

Phòng 1, Khu Thiên Lý

9:30 – 11:30

Seminar 1: Teaching and Research in Sustainable Agriculture and Food Systems

staff and students from  faculty Agronomy, Science, Environmental and Natural Resources, Agricultural Technology Education

Phòng Multimedia, Thư viện

9:30 – 11:30

Seminar 2: Programs and Support for Vietnamese Students at UC Davis and University Academic Review Process

T. NNTuân, T. NV Hiền, C. NPHòa, T. TTViệt, T. ĐQDiệp, T. PTĐồng, T. TTLong, T. NThiện, T. LNThông, C. DHDung, T. DDTuyên,  C. NTTThủy, SV Cao học.

Phòng 1, Khu Thiên Lý

9:30 – 11:30

Seminar 3: Opportunities for Collaborative Research in Horticulture (USA funding available) and Environmental Sciences and Management Undergraduate Major: A Model of the Credit-based System in the USA

staff and students from faculties of   Agronomy Agronomy, Economics, Fruit and Vegetable Processing Research Center, Environmental and Natural Resources, Department of Biotechnology

Phòng Multimedia, Thư viện

11:30

Lunch at Thiet Moc Lan Restaurant

 

 

13:00

Tour of facilities and laboratories

Faculty of Food Technology, Institutes of Biotechnology

 

13:30

Tour of local agriculture production/field research projects

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :4063
Nhập ngày : 15-01-2010
Điều chỉnh lần cuối :25-01-2010

QUẢN LÝ ĐOÀN RA - ĐOÀN VÀO

Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Thái Lan thăm và làm việc tại trường Đại học Nông Lâm TP. HCM(18-12-2009)

Thành viên gia đình tỷ phú MARs đến thăm và làm việc tại trường Đại học Nông Lâm TP. HCM(26-10-2009)

Số lượng đoàn ra các năm(03-09-2009)

Công tác đào tạo cán bộ, giáo viên và sinh viên ở nước ngoài.(03-09-2009)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy hai một hai

Xem trả lời của bạn !