Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) vừa thông báo về Chương trình Học giả VEF (VSP) dành cho những công dân Việt Nam đã có bằng tiến sỹ trong các ngành được VEF cấp học bổng về khoa học cơ bản (tự nhiên, vật lý và môi trường), toán học, y học (như y tế công cộng) và công
nghệ (bao gồm cả công nghệ thông tin). Các lĩnh vực thuộc ngành khoa học cơ bản như sinh học, hoá học và vật lý cũng như khoa học nông nghiệp, khoa học máy tính và kỹ thuật.


Chương trình Học giả nhằm hỗ trợ việc đào tạo phát triển chuyên môn bao gồm các hoạt động học tập, nghiên cứu và/hoặc quan sát, được phối hợp thực hiện với một cơ sở giáo dục hàng đầu tại Hoa Kỳ. Học giả sẽ tham gia một chương trình kéo dài tối đa là một năm, có thể là các khóa học chính thức, hội thảo, các buổi trao đổi chuyên môn, làm việc tại phòng thí nghiệm, nghiên cứu thực địa hoặc các hoạt động phát triển chuyên môn khác. Khi trở về Việt Nam, các Học giả phải sử dụng những kiến thức và kỹ năng lĩnh hội được tại Hoa Kỳ để đào tạo lại những người khác. Theo đó, Chương trình Học giả của VEF là một chương trình đào tạo những người sẽ đào tạo lại những người khác.
 

ĐƠN XIN HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ NIÊN KHÓA 2010-2011
Cho niên khóa 2010-2011, tính từ tháng 9 năm 2010 đến hết mùa hè năm 2011, VEF sẽ tài trợ 3 suất học bổng cho 3 Học giả tham gia nghiên cứu phát triển chuyên môn tại một trường đại học Hoa Kỳ trong thời gian từ 5 đến 12 tháng.
VEF chỉ nhận hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ www.vef.gov
 

BẮT ĐẦU NHẬN HỒ SƠ vào lúc 8:00 sáng, ngày 15 tháng 12 năm 2009
KẾT THÚC NHẬN HỒ SƠ vào lúc 8:00 sáng, ngày 15 tháng 2 năm 2010
(Theo giờ Việt Nam)


Tất cả hồ sơ xin học bổng Chương trình Học giả đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu sẽ được xét duyệt sau hạn cuối nhận hồ sơ, ngày 15 tháng 2 năm 2010. Những ứng cử viên xuất sắc nhất sẽ được mời vào vòng phỏng vấn qua điện thoại trước tháng 3 năm 2010. Danh sách những ứng cử viên có kết quả phỏng vấn tốt nhất sẽ được đệ trình lên Hội đồng Quản trị của VEF với tư cách là những ứng cử viên được đề cử cho chương trình Học giả VEF. Hội đồng Quản trị của VEF sẽ phê chuẩn danh sách vào đầu tháng 4. VEF sẽ thông báo kết quả cho tất cả các ứng viên chậm nhất vào ngày 1 tháng 5 năm 2010.
 

LƯU Ý: Tất cả Học giả bắt buộc phải tham dự Chương trình Định hướng trước khi lên đường (PDO) từ ngày 11–15 tháng 6 năm 2010. Học giả không tham gia PDO sẽ không được nhận học bổng VEF. Học giả cần thu xếp thời gian cho một ngày trước và sau PDO để di chuyển đến/từ địa điểm tổ chức.
 

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Các ứng viên của Chương trình Học giả phải đáp ứng được các yêu cầu dưới đây:
• Là công dân Việt Nam.
• Có bằng tiến sỹ trong các ngành được VEF hỗ trợ.
• Sử dụng thành thạo tiếng Anh.
 

XIN LƯU Ý thông tin sau đây liên quan đến đối tượng dự tuyển là nhân viên của VEF và nhân viên của
các tổ chức có hợp đồng với VEF ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ.
 

Nhân viên của Quỹ Giáo dục Việt Nam, bao gồm nhân viên hợp đồng, và các thành viên ruột thịt của họ không được xin dự tuyển Chương trình Học bổng VEF, Chương trình Học giả Việt Nam, và Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy tại Việt Nam trong vòng một năm sau khi đã nghỉ làm việc cho VEF.
 

Nếu một cựu nhân viên hay một nhân viên hợp đồng khác của VEF có đủ điều kiện và muốn xin Chương trình Học bổng VEF, Chương trình Học giả Việt Nam, và Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy tại Việt Nam sau thời hạn một năm, Hội đồng Quản trị VEF cần phải được thông báo và phê chuẩn việc nộp đơn xin cho các chương trình nêu trên.
 

Nhân viên của các cơ quan nhà nước và tư nhân (ngoại trừ các tổ chức giáo dục) có hợp đồng với VEF trong việc thực hiện các dịch vụ hành chính hoặc xét duyệt hồ sơ cho các Chương trình Học bổng VEF, Chương trình Học giả Việt Nam, và Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy tại Việt Nam không được xin Chương trình Học bổng VEF, Chương trình Học giả Việt Nam, và Chương trình Giáo sư
Hoa Kỳ sang giảng dạy tại Việt Nam trong vòng một năm sau khi đã nghỉ làm việc cho VEF.
 

TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN
VEF thực hiện một quy trình nộp hồ sơ và tuyển chọn mở, cạnh tranh và minh bạch. Những ứng viên được lựa chọn dựa trên khả năng chuyên môn, thành tích nghiên cứu, học tập, chất lượng của đề cương phát triển chuyên môn, kết quả mong đợi sẽ đạt được và những đóng góp tiềm năng của ứng viên cho Việt Nam.
 

- Quy trình tuyển chọn sẽ tập trung vào các ngành mũi nhọn mới, bao gồm việc xem xét các yếu tố phát minh trong bản đề cương phát triển chuyên môn, chủ đề nghiên cứu thể hiện được vấn đề mũi nhọn đang được quan tâm và các chương trình có khả năng tích hợp với những chương trình khác.

- Cho dù Chương trình Học giả VEF tạo cơ hội cho tất cả những ai có đủ điều kiện hợp lệ nộp đơn, viêc lựa chọn Học giả sẽ ưu tiên cho các giảng viên và/hoặc cán bộ giảng dạy của các trường đại học, các viện nghiên cứu hoặc các cơ quan giáo dục khác của Việt Nam.
 

Những Tiêu Chí Lựa Chọn sau đây sẽ được dùng để đánh giá ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả VEF:
1. Các minh chứng về thành tích chuyên môn xuất sắc tại Việt Nam
2. Chất lượng đề cương phát triển chuyên môn của học giả Được thể hiện qua Bản đề cương phát triển chuyên môn trong đó:
a. Miêu tả chi tiết các hoạt động mà ứng viên sẽ thực hiện tại Hoa Kỳ.
b. Giải thích kinh nghiệm phát triển chuyên môn này sẽ đóng góp thế nào cho sự phát triển sự nghiệp của ứng viên tại Việt Nam.
3. Cam kết trở về Việt Nam đóng góp cho sự phát triển giáo dục và khoa học của đất nước Được thể hiện qua một kế hoạch đào tạo, mô tả rõ cách thức mà Học giả sẽ chia sẻ lại những kiến thức, kỹ năng, và khả năng đã lĩnh hội được từ Hoa Kỳ cho những học giả khác
tại Việt Nam.
4. Thư hỗ trợ của cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ
Được thể hiện qua thư hỗ trợ của trường đại học, khoa và/ hoặc giáo sư tiếp nhận ở Hoa Kỳ, được xem là trường, khoa, giáo sư uy tín cao trong lĩnh vực hoặc chuyên ngành nghiên cứu của ứng viên.
5. Thư hỗ trợ của cơ quan trong nước của ứng viên
Văn bản hỗ trợ của tổ chức/ cơ quan trong nước của ứng viên và của đơn vị Việt Nam đồng ý tổ chức các buổi huấn luyện để Học giả truyền đạt lại cho các học giả khác tại Việt Nam những kiến thức mà Học giả đã lĩnh hội được ở Hoa Kỳ.
6. Khả năng tiếp tục hợp tác với các cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ
 

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA VEF

VEF cung cấp những hỗ trợ tài chính sau cho Học Giả:
1. Thị thực Hoa Kỳ: Phí xin thị thực, nếu có. (Không bao gồm phí đi lại, chi phí ở hoặc các chi phí khác liên quan đến việc xin thị thực)
2. Kiểm tra sức khoẻ và tiêm phòng: Phí kiểm tra sức khoẻ và tiêm phòng ở Việt Nam do cơ sở tiếp nhận đào tạo ở Hoa Kỳ yêu cầu trước khi lên đường. Tiêm phòng phải được thực hiện tại Việt Nam, trừ khi có lý do chính đáng khác nên việc tiêm phòng phải tiến
hành tại Hoa Kỳ.
3. Chi phí liên quan tới Chương trình Định hướng trước khi lên đường (PDO): Chi phí đi lại và ăn ở.
4 Phụ cấp ban đầu: 500 đô la Mỹ nhằm hỗ trợ những chi phí phát sinh ban đầu khi Học giả đặt chân đến Hoa Kỳ.
5 Vé máy bay: Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông từ Việt Nam tới trường tiếp nhận ở Hoa Kỳ.
6. Trợ cấp hàng tháng: 2.300 đô la Mỹ một tháng sẽ được chia theo tỉ lệ số ngày lẻ trong tháng. Số tháng hoặc số tháng lẻ được tính theo ngày mà chương trình học thuật của Học giả được Hội đồng quản trị của VEF phê duyệt. Học giả phải lập kế hoạch một cách hợp lý để có thể dùng khoản tiền này để chi trả cho những chi phí sau:
a. Chi phí sinh hoạt tại Hoa Kỳ: ăn, ở, đi lại và những chi phí phát sinh khác.
b. Các khoản thuế thu nhập do liên bang, bang hay địa phương yêu cầu .
i. Tất cả Học giả đều phải khai báo thuế phát sinh tại Hoa Kỳ trong năm, cho dù họ đã trở về Việt Nam.
ii. VEF không khấu trừ thuế từ tiền trợ cấp hàng tháng. Học giả phải có trách nhiệm tự trả thuế (khoảng 17% thu nhập) theo quy định của từng tiểu bang hoặc của liên bang. Thuế được trả sau, nghĩa là vào khoảng giữa tháng Tư, cá nhân sẽ khai báo thu nhập của năm dương lịch (tính từ tháng 1-12) trước đó để nộp. Trường đại học tại Hoa Kỳ được yêu cầu lưu giữ hồ sơ và giảm trừ các khoản thuế cần thiết từ tiền trợ cấp hàng tháng theo quy định.
iii. Nếu không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế, Học giả đó sẽ bị phạt và sẽ bị cấm vào Hoa Kỳ trong tương lai.
6 Bảo hiểm y tế: Sẽ được trả 1 lần cho cơ quan bảo hiểm ngay từ khi Học giả bắt đầu chương trình, khoản tiền này sẽ bao gồm bảo hiểm toàn bộ thời gian Học giả nghiên cứu ở Hoa Kỳ. Khoản bảo hiểm y tế/bảo hiểm tai nạn này sẽ được dùng để chi trả trong các trường hợp khẩn cấp, nằm viện và bao gồm cả việc di chuyển hoặc về nước khẩn cấp tùy vào mức bảo hiểm được tính kể từ khi Học giả rời Việt Nam và trong suốt thời gian tại Hoa Kỳ. Những khoản bảo hiểm y tế khác không được VEF hỗ trợ trong đó có bảo hiểm thăm khám bác sỹ và/hoặc bác sĩ nha khoa/bác sĩ nhãn khoa sẽ do cá nhân Học giả chi trả sau khi đến Hoa Kỳ, có thể thông qua trường đại học tại Hoa Kỳ, nơi Học giả đến nghiên cứu. Học giả nên thảo luận với trường đại học Hoa Kỳ về việc hỗ trợ các loại bảo hiểm y tế từ phía nhà trường cho Học giả. Các điều kiện bảo hiểm từ phía nhà trường có thể nhiều ưu đãi và có lợi hơn cho Học giả so với các điều kiện bảo hiểm mà VEF hỗ trợ. Nếu trường đại học Hoa Kỳ đồng ý cung cấp và chi trả các dịch vụ bảo hiểm, Học giả phải chứng nhận bằng văn bản về việc này từ phía nhà trường và thông báo ngay cho VEF được biết.
8. Trợ cấp phát triển chuyên môn (PDG): (300 đô la Mỹ/tháng) được dành cho phát triển chuyên môn. Số tháng hoặc số tháng lẻ được tính theo ngày mà chương trình nghiên cứu của Học giả được duyệt bởi Hội đồng quản trị VEF. Học giả chỉ được phép sử dụng khoản trợ cấp này giới hạn cho mục đích phát triển chuyên môn, được định nghĩa như sau: tham gia trình bày/tham gia hội nghị, hội thảo đào tạo hoặc hội nghị; mua sách; tạp chí và ấn phẩm; các phần cứng và phần mềm máy tính; việc tham gia đăng ký thành viên ở các diễn đàn chuyên môn; các khóa học nâng cao khả năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh; thuê thống kê viên; và thuê chuyên gia hiệu đính tiếng Anh để chỉnh sửa báo cáo nghiên cứu hoặc bài báo có khả năng được đăng. Trợ cấp PDG không được sử dụng cho các mục đính không liên quan tới phát triển chuyên môn, như là sinh hoạt phí, chi phí cho người thân, du lịch nghỉ dưỡng, chi phí y tế và chữa bệnh, và chi phí giải trí. Tất cả tài sản hữu hình được mua bằng tiền PDG là thuộc tài sản của Học giả.
 

7 Hội nghị thường niên VEF: Những chi phí được phê duyệt (gồm chi phí đi lại, khách sạn và tiền ăn) liên quan đến Hội nghị thường niên của Nghiên cứu sinh và Học giả VEF sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ vào đầu tháng 1 năm 2011. Những Học giả đang theo học và nghiên cứu tại các trường đại học của Hoa Kỳ vào thời gian đó bắt buộc phải tham gia Hội nghị.
 

8 Hội nghị Cựu Nghiên cứu sinh VEF: Những chi phí được hỗ trợ (ví dụ như đi lại, ăn ở) liên quan đến Hội nghị Cựu Nghiên cứu sinh VEF được tổ chức tại Việt Nam cho những Cựu Nghiên cứu sinh đã trở về Việt Nam.

CÁC KHOẢN TÀI CHÍNH MÀ VEF TRẢ CHO HỌC GIẢ THÔNG QUA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VEF yêu cầu trường đại học hoặc viện nghiên cứu Hoa Kỳ tiến hành trả tiền trợ cấp hàng tháng và trợ cấp phát triển chuyên môn cho Học giả thay mặt VEF. Thuật ngữ “khoản tài trợ” là thuật ngữ dùng nội bộ bởi VEF và không ám chỉ bất kỳ một định nghĩa cụ thể nào mà trường/viện Hoa Kỳ dùng để tham khảo với cùng một thuật ngữ tương đương. Dưới đây là thông tin chi tiết nêu rõ các hỗ trợ và thu xếp mà VEF mong muốn nhận được từ trường/viện Hoa Kỳ.
 

1 Chuyển khoản điện tử: Tiền trợ cấp hàng tháng (2.300 đô la Mỹ/tháng) và trợ cấp phát triển chuyên môn (300 đô la Mỹ/tháng) sẽ được chuyển khoản điện tử từ VEF đến trường/viện nghiên cứu Hoa Kỳ vào đầu năm học/nghiên cứu.
2 Chi phí hành chính: Các trường/viện nghiên cứu Hoa Kỳ không được khấu trừ bất kỳ một chi phí hành chính nào từ khoản tài trợ VEF dành cho cho Học giả VEF.
3 Giải ngân các khoản tài trợ VEF: Trường đại học Hoa Kỳ sẽ thu xếp việc giải ngân các khoản tài trợ VEF cho các Học giả theo hệ thống hành chính đang áp dụng của Trường.
4 Thời hạn thanh toán: Thời gian thực hiện chuyển tiền trợ cấp tháng đầu tiên phải được thực hiện trong tháng đầu mà Học giả đến trường và từng tháng sau đó. Tốt nhất, trường đại học nên sắp xếp chi trả một phần trợ cấp ngay sau khi Học giả đến trường. Bất kể sự chậm chễ nào không lường trước được do trường đại học Hoa Kỳ hoặc VEF gây ra liên quan tới quá trình chuyển tiền, thì việc thanh toán tiền trợ cấp tháng đầu tiên và các tháng sau đó cho Học giả phải được thực hiện đúng thời hạn.
5 Quá trình nhận tiền trợ cấp: Trường đại học Hoa Kỳ phải thông báo đến từng Học giả về quy trình nhận trợ cấp hàng tháng và trợ cấp phát triển chuyên môn và cung cấp cho VEF một bản sao về quy trình này.
6 Các khoản thuế liên quan: Trường đại học Hoa Kỳ phải làm các thủ tục giấy tờ, nếu có, liên quan tới các khoản thuế của Hoa Kỳ mà Học giả có thể phải nộp khi tiến hành trả trợ cấp hàng tháng và trợ cấp phát triển chuyên môn cho Học giả.
7. Theo dõi trợ cấp phát triển nghề nghiệp (PDG): VEF yêu cầu trường đại học Hoa Kỳ tiến hành các công việc sau:
a. Yêu cầu Học giả cung cấp bằng chứng bằng văn bản về việc sử dụng PDG phải liên quan tới phát triển chuyên môn của Học giả.
b. Lưu giữ các bằng chứng về việc sử dụng PDG, những bằng chứng này phải bằng văn bản và do Học giả cung cấp, và nếu được yêu cầu bởi VEF, tóm tắt việc sử dụng khoản trợ cấp này cho VEF.
7 Hoàn trả khoản trợ cấp phát triển chuyên môn không sử dụng hết: Tại thời điểm Học giả rời khỏi trường đại học Hoa Kỳ, bất kỳ khoản PDG nào chưa dùng hết phải được hoàn trả lại cho VEF.

LƯU Ý: Học giả phải nhận thỏa thuận bằng văn bản từ trường đại học Hoa Kỳ về việc trường sẽ tiến hành thanh toán các khoản tài chính của VEF cho Học giả như đã nêu ở trên.
 

NHỮNG HỖ TRỢ KHÁC CỦA VEF

1 Hỗ trợ xin thị thực. VEF tài trợ thị thực J-1 cho Học giả trong Chương trình này và thị thực J-2 cho người thân của Học giả cùng đi sang Hoa Kỳ. VEF sẽ quyết định loại thị thực J-1 nào là phù hợp (học giả nghiên cứu, học giả ngắn hạn, sinh viên học chương trình không nhận bằng) tuỳ thuộc vào các hoạt động được đề nghị trong chương trình kế hoạch của Học giả.
2 Những hỗ trợ thường xuyên. Văn phòng VEF tại Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ liên tục cung cấp thông tin và hỗ trợ cho Học giả và sẽ trợ giúp trong các trường hợp khẩn cấp.
3 Mạng lưới VEF. Học giả sẽ trở thành một thành viên của mạng lưới các Nghiên cứu sinh và Học giả VEF, trước, trong và sau thời gian tham gia Chương trình Học giả.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ỨNG VIÊN

Khi nộp đơn, ứng viên của Chương trình Học giả phải cung cấp những thông tin sau:
1 Bản mô tả chương trình: Bản mô tả rõ ràng và ngắn gọn về dự án, chương trình, kế hoạch nghiên cứu và học tập sẽ được Học giả thực hiện. Trong đó bao gồm mục tiêu, thời gian, kết quả mong đợi của dự án và những đóng góp của dự án cho sự phát triển nghề nghiệp của Học giả tại Việt Nam và kế hoạch tiếp tục hợp tác với trường tiếp nhận Học giả ở Hoa Kỳ (tối đa 4 trang).
2 Bản mô tả kế hoạch huấn luỵện và chia sẻ lại kiến thức đã thu được: Một bản mô tả rõ ràng và mạch lạc về một kế hoạch huấn luyện trong đó có đầy đủ thông tin về cách thức Học giả sẽ chia sẻ lại những kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu được từ Hoa Kỳ cho những đồng nghiệp khác ở Việt Nam. VEF coi chương trình Học giả như một chương trình đào tạo những người sẽ đào tạo lại những người khác. Mô hình lý tưởng là Học giả sẽ đào tạo những cán bộ đào tạo khác, những cán bộ này sẽ lại đào tạo những người khác, do vậy, kiến thức Học giả thu được từ chuyến nghiên cứu tại Hoa Kỳ sẽ được phổ biến rộng rãi.
3 Thư cam kết của trường đại học tại Hoa Kỳ: Thư cam kết hỗ trợ của trường đại học, viện nghiên cứu, khoa và/hoặc giáo sư mà ứng viên thấy là phù hợp nhất để ứng viên được tiếp nhận và theo học trong khuôn khổ của Chương trình Học giả. VEF đề nghị ứng viên nên xin thư chấp nhận hỗ trợ của nhiều trường có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn của ứng

viên, sau đó có thể lựa chọn một trường phù hợp nhất để nộp cho VEF. Thư cam kết hỗ trợ cần có những thông tin sau:
a. Thời gian. Thời gian tham gia Chương trình Học giả gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
b. Vai trò và trách nhiệm. Vai trò của trường, khoa và/hoặc giáo sư tiếp nhận gồm những khoản nào trường, khoa hoặc giáo sư sẽ giúp đỡ cho Học giả và những khoản nào Học giả sẽ phải tự thu xếp.
c. Vai trò của Học giả. Những kỳ vọng của trường, khoa và giáo sư tiếp nhận về vai trò và sự tham gia của Học giả.
d. Kết quả. Kết quả mong đợi đạt được từ đề cương của Học giả.
e. Hỗ trợ. Những hỗ trợ của trường tiếp nhận ở Hoa Kỳ đối với Học giả có thể bao gồm:
i. Hỗ trợ tài chính, nếu có;
ii. Văn phòng hoặc chỗ làm việc;
iii. Sử dụng điện thoại gọi tại Hoa Kỳ và quốc tế;
iv. Sử dụng máy tính cá nhân (máy xách tay hoặc máy bàn);
v. Sử dụng các thiết bị văn phòng khác, bao gồm máy fax;
vi. Sử dụng phòng thí nghiệm và các thiết bị, và những hạn chế sử dụng;
vii. Sử dụng thư viện và các tiện nghi khác gồm cả trung tâm y tế; phòng tập thể dục và bể bơi, v.v.
viii. Được cấp thẻ sinh viên của trường.
f. Biên bản đồng ý giải ngân trợ cấp hàng tháng và PDG: Học giả phải có được biên bản của trường chấp thuận việc thanh toán các khoản trợ cấp của VEF, như đã nêu ở mục E kể trên.
g. Những giải trình khác. Bất cứ thông tin nào khác giải thích những sắp xếp, bố trí giữa cơ sở tiếp nhận Hoa Kỳ và Học giả .

4. Cam kết của trường đại học tại Việt Nam
a. Tư cách ứng viên. Thư cam kết của tổ chức/ cơ quan làm việc của ứng viên tại Việt Nam hỗ trợ cho ứng viên tham gia Chương trình Học giả.
b. Chương trình đào tạo cán bộ đào tạo. Một văn bản của tổ chức/cơ quan làm việc của ứng viên đồng ý hỗ trợ cho Học giả đào tạo lại cho những người khác từ những kiến thức và kỹ năng mà Học giả sẽ tiếp thu được tại Hoa Kỳ.

H. TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC GIẢ

Thông tin sau đây cung cấp ngắn gọn những trách nhiệm cơ bản của Học giả. Danh sách các trách nhiệm chi tiết sẽ được cung cấp trong thư trao học bổng, với tư cách như một văn bản thoả thuận giữa Học giả và VEF, văn bản này sẽ được cung cấp tại Chương trình định hướng trước khi lên đường. Học giả có những trách nhiệm sau:
1 Thu xếp các thủ tục với trường đại học tại Hoa Kỳ. Hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị với trường đại học bên Hoa Kỳ và thường xuyên liên lạc với giảng viên của nhà trường, người sẽ đóng vai trò làm cố vấn nghiên cứu cho Học giả.
2 Giấy chấp nhận của cơ quan sở tại. Ngay sau khi được tuyển chọn tham gia vào Chương trình, Học giả cần xin cơ quan đang làm việc một văn bản cho phép tham gia Chương trình Học giả trong khoảng thời gian dự kiến của dự án.
3 Nhà ở. Sắp xếp tạm thời vấn đề nhà ở tại Hoa Kỳ. Thông thường, các cơ sở tiếp nhận tại Hoa Kỳ có các dịch vụ giúp các Học giả tìm được nhà ở tạm thời phù hợp, có đồ đạc hoặc không có đồ đạc kèm theo.
4 Định hướng trước khi lên đường. Lập kế hoạch tham gia Chương trình định hướng trước khi lên đường (PDO) được tổ chức từ ngày 11 đến 15 tháng 6 năm 2010, tại Việt Nam. VEF sẽ tổ chức PDO trong 5 ngày, nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho Học giả về trách nhiệm cũng như các vấn đề về văn hoá, luật pháp ở Hoa Kỳ. Kèm theo PDO là hoạt động xây dựng nhóm, thường bao gồm một ngày cắm trại. Trong suốt thời gian diễn ra PDO, Học giả sẽ nhận được thư trao học bổng chính thức và giấy tờ cần thiết để xin thị thực. Tham dự PDO là một yêu cầu bắt buộc đối với Học giả.
5 Người thân. Chi trả tất cả các chi phí liên quan tới người thân (vợ/chồng, con cái) đi cùng hoặc tới thăm khi ở Hoa Kỳ. Đảm bảo chi trả mọi khoản bảo hiểm y tế, cho người thân khi họ ở Hoa Kỳ.
6 Hội nghị thường niên VEF. Tuỳ vào thời hạn chương trình nghiên cứu tại Hoa Kỳ, Học giả được mời tham dự Hội nghị thường niên VEF tổ chức từ ngày 3 đến 5 tháng 1 năm 2010 tại Hoa Kỳ.
7 Thuế. Trả mọi khoản thuế theo quy định của tiểu bang hoặc liên bang dựa trên thu nhập từ VEF hoặc từ 1 nguồn nào khác khi đang ở Hoa Kỳ. Ví dụ, một Học giả bắt đầu chương trình nghiên cứu vào tháng 8 năm 2010 và kết thúc vào tháng 6 năm 2011, sẽ phải chịu trách nhiệm nộp thuế năm 2010 và năm 2011 và cần phải khai báo thu nhập để nộp thuế trong trường hợp đó.
8 Các Quy định và Điều luật. Tuân thủ mọi quy trình và quy định của VEF, của cơ sở tiếp nhận Học giả ở Hoa Kỳ, của cơ quan di trú Hoa Kỳ và các luật hữu quan.

* * * * * * * * * * * * * *
Thông báo này nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về Chương trình Học giả cho những đối tượng quan tâm, nhằm giúp họ có cái nhìn đầy đủ về chương trình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào chưa được giải đáp trong thông báo này, xin vui lòng liên hệ Quỹ Giáo dục Việt Nam theo địa chỉ dưới đây.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về Chương trình Học giả VEF năm học 2010-2011, xin hãy liên hệ qua email vsp@vef.gov,
hoặc qua điện thoại

� Văn phòng VEF tại Hà Nội, Vietnam: 04-3936-3670 (máy lẻ 16)
� Trụ sở VEF tại Arlington, Virginia, Hoa Kỳ: 703-351-5053
 

Số lần xem trang: 8549
Điều chỉnh lần cuối: 25-12-2009

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chương trình học bổng sau đại học về Khoa học và Công nghệ Học viện Chulabhorn - Quỹ ASEAN 2021(08-06-2020)

Kêu gọi đăng ký: Khóa học DIES "Quản lý Quốc tế hóa" 2020 - 2021(11-05-2020)

Học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2021(10-02-2020)

Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Trung Quốc năm 2020(27-12-2019)

Học bổng chính phủ Nhật Bản 2020 (MEXT) tại Đại học Hiroshima(27-12-2019)

Học bổng chính phủ Nhật Bản 2020 (MONBUKAGAKUSHO) tại Đại học Kanazawa(27-12-2019)

Thực tập tại National Institute of Genetics (NIG), Nhật Bản hè 2020(16-12-2019)

Chương trình Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN năm học 2020 – 2021(04-11-2019)

Tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình JDS tại Việt Nam năm 2019 niên khóa 2020-2022(09-09-2019)

Thông báo Chương trình Học bổng IDEAS 2020 - 2021(21-08-2019)

Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện xử lý nợ 2019(16-08-2019)

Học bổng của Viên nghiên cứu Chulabhorn Graduate Institue - ASEAN Foundation 2019(07-08-2019)

Thông báo tuyển sinh đị học theo diện Hiệp định tại CHDCND Lào 2019(30-06-2019)

Học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ ITEC 2019 - 2020(30-06-2019)

Chương trình học bổng Indo-Asean, Ấn Độ 2019(10-05-2019)

Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2019(29-03-2019)

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp định năm 2019(26-03-2019)

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2019(26-03-2019)

Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Ru-ma-ni năm 2019(26-03-2019)

Thông báo học bổng của Trường Đại học Khazar, Azerbaijan(06-03-2019)

Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Bê-la-rút năm 2019(31-01-2019)

Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2019(31-12-2018)

Học bổng Thạc sỹ ngành Hành chính và Quản lý Công (Master of Public Policy and Management – MPPM) tại Đại học Brunei Darussalam (UBD) 2019(27-12-2018)

Khóa Tập huấn Mùa đông 2019 tại Trường Đại học KNUST, Đài Loan(11-10-2018)

Học bổng tuyển sinh du học Liên Bang Nga năm 2018(21-08-2018)

Tuyển sinh đi học tiến sĩ ở Nhật Bản theo chương trình JDS niên khóa 2019-2021(21-08-2018)

Tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình JDS niên khóa 2019-2021(21-08-2018)

Chương trình Newton Việt Nam - Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu của nhà khoa học, nhà sáng chế, doanh nghiệp(16-08-2018)

Chương trình học bổng Indo-Asean, Ấn Độ(11-07-2018)

Học bổng của Viên nghiên cứu Chulabhorn Graduate Institue - ASEAN Foundation(06-07-2018)

Chương trình hỗ trợ tư vấn khoa học, công nghệ và giáo dục 2018(22-05-2018)

Tuyển dự án xây dựng hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong trường đại học(22-05-2018)

Chương trình tài năng trẻ - Diễn đàn Quốc tế về tiềm năng phát triển bền vững(18-04-2018)

Tuyển dự án áp dụng tiến trình chất lượng trong đào tạo tiến sĩ(02-03-2018)

Tuyển dự án áp dụng tiến trình chất lượng trong quản lý nghiên cứu khoa học(01-03-2018)

Tuyển sinh dự án nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ(08-02-2018)

Học bổng tại Hung-ga-ri 2018(15-01-2018)

Khóa học hè - Nông nghiệp và Môi trường bền vững 2018(05-01-2018)

Học bổng các khóa học Nông nghiệp tại Israel(09-11-2017)

Chương trình Đào tạo Tiến sỹ các nước Đông Nam Á và Mini-seminar về Khoa học và Môi trường, Nhật Bản(30-10-2017)

Chương trình Học bổng Pháp ngữ Du học tại Canada năm 2018(20-09-2017)

Chương trình học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đức(19-09-2017)

Buổi giới thiệu về Học bổng Endeavour và Chương trình Học giả của Chính phủ Úc tại Trường Đại học Nông Lâm - Thành phố Hồ Chí Minh.(18-09-2017)

Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ của Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn (SIIT), Đại học Thammasat, Thái Lan.(06-09-2017)

Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản 2017 - 2020(24-08-2017)

Học bổng Chevenning(21-08-2017)

Thông báo chương trình học bổng Fulbright năm 2018 - 2019(16-08-2017)

Thông báo chương trình học bổng sau đại học của SEARCA năm học 2018-2019(11-08-2017)

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2018 - 2019(11-08-2017)

Thông báo tuyển sinh đi học tiến sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2018 - 2020(11-08-2017)

Khóa học ngắn hạn về Phối hợp bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái tại Malaysia(21-07-2017)

Thông báo tuyển sinh học bổng đại học và sau đại học tại Ấn Độ năm học 2017-2018(23-05-2017)

Thông báo tuyển sinh học bổng thực tập sau đại học tại Ấn Độ (ITEC) năm 2017(12-05-2017)

Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018(03-05-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng sau đại học của chính phủ Indonesia dành cho các quốc gia đang phát triển (KNB)(03-05-2017)

Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2018(03-05-2017)

Thông báo tuyển sinh học bổng sau đại học dành cho sinh viên quốc tế của Chính phủ Thái Lan khóa học 2017-2019(27-03-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng đại học và sau đại học tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2017(27-03-2017)

Thông báo tuyển sinh đi học đại học và thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2017(17-02-2017)

Thông báo Học bổng toàn phần của Chính phủ Malaysia 2017(17-02-2017)

Thông báo học bổng Học viện Chính sách Phát triển và Quản lý (IOB), trường ĐH Antwerp của Vương quốc Bỉ(17-02-2017)

Thông báo học bổng Chính phủ Úc 2018(17-02-2017)

Chương trình học Tiến sĩ tại Trường ĐH Ehime , Nhật năm 2017(10-02-2017)

Chương trình học bổng các khóa học ngắn hạn về nông nghiệp tại Israel(10-02-2017)

Khóa học Quốc tế về Quản lý dịch hại tổng hợp tại Israel (23-12-2016)

Chương trình học bổng Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt nam năm học 2017-2018(23-12-2016)

Chương trình học bổng Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt nam năm học 2017-2018(23-12-2016)

Chương trình Thạc sĩ bằng tiếng Anh năm 2017 của Trường Chính sách công Lee Kuan Yew (Lý Quang Diệu) và Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS)(23-12-2016)

Thông báo học bổng tiến sĩ, Đại học Kỹ thuật Suranaree niên khóa 2017(23-12-2016)

Học bổng cho cán bộ Việt Nam các khóa học tại Israel(08-11-2016)

Tuyển sinh đi học thạc sĩ tại Thái Lan năm 2017(08-11-2016)

Chương trình học bổng Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt nam năm học 2017-2018(08-11-2016)

Chương trình học bổng Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt nam năm học 2017-2018(08-11-2016)

Chương trình học bổng du học tại Canada dành cho khối pháp ngữ năm 2017(11-10-2016)

Học bổng học Thạc sĩ tại Thái Lan năm 2017(11-10-2016)

Thông báo về Chương trình học bổng của Chính phủ Mê-hi-cô năm 2017(22-09-2016)

Thông báo buổi giới thiệu học bổng sau đại học của SEARCA năm học 2017-2018(22-09-2016)

Thông báo về Chương trình học bổng của Chính phủ Mê-hi-cô năm 2017(07-09-2016)

Khóa huấn luyện quốc tế về Khoa học Thú thí nghiệm (26-07-2016)

Thông báo Chương trình học bổng sau đại học của SEARCA năm học 2017-2018(07-06-2016)

Chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại Ấn Độ năm 2016(25-05-2016)

Thông tin tài trợ của Quỹ nghiên cứu các thách thức toàn cầu (Global Challenges Research Fund -GCRF) (19-05-2016)

Khóa học Quốc tế tại Israel về An toàn thực phẩm và công nghệ thực phẩm trong bối cảnh thế giới đang biến đổi(11-05-2016)

Thông báo Hội thảo kết nối nhà khoa học Môi trường Anh Quốc – Việt Nam tại Thái Lan(09-05-2016)

Chương trình Học bổng ASEAN của New Zealand(12-04-2016)

Phỏng vấn học bổng cho các chương trình Cử nhân và Cao học của Trường STUST, Đài Loan.(11-03-2016)

Ngày hội Giáo dục Đại học quốc tế tại Việt Nam năm 2016(04-03-2016)

Thông báo buổi giới thiệu về các học bổng chính phủ 2 bên Việt-Nhật(01-03-2016)

Học bổng chính phủ Australia năm 2016 (22-01-2016)

Thông báo học bổng cho cán bộ Việt Nam đang công tác trong ngành Nông nghiệp và Môi trường(30-12-2015)

Cơ hội trở thành đối tác của USAID trog Khoa học, Công nghệ và Đổi mới(30-12-2015)

Học bổng Tiến sĩ của Trường Đại học Công nghệ Suranaree (SUT), Thái Lan năm 2016(22-12-2015)

Thông báo học bổng của IRRI (tài trợ kinh phí nghiên cứu cho đề tài Thạc sĩ) (03-12-2015)

Học bổng Chính phủ Ireland 2016-2017 (02-12-2015)

Chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho học giả và chuyên viên giáo dục phổ thông năm 2016(23-11-2015)

Chương trình lãnh đạo châu Á tại Nhật Bản năm 2016(14-10-2015)

Thông báo chương trình học bổng Thạc sĩ ngành Kỹ thuật dành cho ứng viên nữ của trường Arizona State University năm 2016(14-10-2015)

Thông báo chương trình học bổng Tiến sỹ Vanier Canada (14-10-2015)

Thông báo Khóa huấn luyện về “Enhancing food security through novel technologies in plant breeding to abiotic stress factors” được tài trợ bởi Nuffic, Hà Lan(10-09-2015)

Thông báo Buổi giới thiệu học bổng JDS 2016, Nhật Bản(04-09-2015)

Thông báo học bổng sau đại học của SEARCA năm học 2016-2017(22-07-2015)

Thông báo các khóa tập huấn quốc tế do Wageningen UR tổ chức (07-07-2015)

Thông báo chương trình học bổng hỗ trợ của vùng Wallonie - Bruxelles (Vương quốc Bỉ) năm 2015(23-06-2015)

Thông báo chương trình học bổng của Chính phủ Mê-hi-cô năm 2016 (17-06-2015)

Học bổng hợp tác Kinh tế và Kỹ (ITEC) thuật năm học 2015-2016 (11-06-2015)

Thông báo chương trình học bổng của Viện Công nghệ châu Á - AIT năm 2015 (02-06-2015)

Thông báo chương trình học bổng Endeavour năm 2016 (12-05-2015)

Thông báo tuyển sinh đi học đại học và sau đại học tại Nhật bản theo đề án 599 và học bổng của Chính phủ Nhật (MEXT)(12-05-2015)

Buổi giới thiệu chương trình học giả Fulbright tại Đại học Nông Lâm TpHCM(12-05-2015)

Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2015 diện Hiệp định(01-04-2015)

Thông báo chương trình học bổng của UAE năm học 2015-2016(02-03-2015)

Khóa đào tạo quốc tế về Sustainability and Human Impact in Land Systems and Environmental Processes(03-02-2015)

Khóa học online về sản xuất nông nghiệp và môi trường của Đại học Western Australia(30-01-2015)

Học bổng nghiên cứu ngắn hạn bậc Tiến Sỹ Robert S. McNamara của Ngân hàng Thế giới (2015)(30-01-2015)

Khóa học Quốc tế tại Israel về Nông nghiệp, Nước và Môi trường(12-01-2015)

Khóa học Quốc tế tại Israel về Nông nghiệp, Nước và Môi trường(12-01-2015)

Chương trình học bổng chất lượng cao Đại sứ Quán Pháp tại Việt Nam(26-12-2014)

Thông báo Diễn đàn về Tài lãnh đạo trong chương trình Đại học khu vực Đông Nam Á lần thứ Sáu(03-12-2014)

Học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam năm 2015(24-11-2014)

Thông báo tuyển chọn giáo viên đi giảng dạy tại Mô-dăm-bích năm 2015(14-11-2014)

Hội nghị nghiên cứu quốc tế về Business, Economic and Social Science IRC-2014" tại Dubai (31-10-2014)

Chương trình học bổng tiến sỹ nông nghiệp và các ngành khoa học liên quan trường đại học Ehime, Nhật Bản khóa học 2015-2018(23-10-2014)

Chương trình học bổng Thạc sĩ IDEAS 2015 - 2016(22-10-2014)

Newton Institutional Links grants(22-10-2014)

Chương trình tài trợ: SEARCA Regional Professorial Chair Grants(08-10-2014)

Học bổng kỳ mùa xuân năm 2015 của Trường Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc(07-10-2014)

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-na-đa năm 2015 (02-10-2014)

Thông báo "Chương trình học bổng song phương Bỉ 2015 - 2016"(02-10-2014)

Triển Lãm Giáo Dục Hoa Kỳ 2014(26-09-2014)

Thông báo chương trình hỗ trợ nghiên cứu ngắn hạn tại vương quốc Anh(22-09-2014)

Quỹ NEWTON - Thông báo chương trình hỗ trợ hợp tác nghiên cứu ngắn hạn tại vương quốc Anh(22-09-2014)

Chương trình “Kết nối các nhà khoa học trẻ” do Hội đồng Anh tổ chức(22-09-2014)

Hội thảo Tiến sĩ Canada 2014(18-09-2014)

Học bổng sau đại học tại trường National Chiao Tung University, Taiwan (2014-2015)(10-09-2014)

Thông báo Chương trình Học bổng Borlaug Fellowships 2015 – Hoa Kỳ (09-09-2014)

Chương trình học giả Fulbright Việt Nam 2015(08-09-2014)

Học bổng tiến sĩ của trung tâm nghiên cứu lâm sàng trường Đại Học Oxford (OUCRU-VN) năm 2015(04-09-2014)

Học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2015(03-09-2014)

Khóa học Quốc tế tại Wageningen UR, Hà Lan (29-08-2014)

Thông báo tuyển sinh "Chương trình mời các nhà lãnh đạo trẻ" của Chính phủ Nhật Bản năm 2015(28-08-2014)

Chương trình hỗ trợ học phí & thực hành có lương các chương trình Master IT gắn với kinh doanh tại Singapore(18-08-2014)

Học bổng MBA của Đại học Quốc gia Singapore(18-08-2014)

Khóa học Quốc tế tại Wageningen UR, Hà Lan(06-08-2014)

Học bổng cho cán bộ Việt Nam làm việc trong ngành Nông nghiệp và Môi trường(28-07-2014)

Khóa học Quốc tế tại Wageningen UR, Hà Lan (11-07-2014)

Bản tin điện tử của Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc(24-06-2014)

Học bổng chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) 2014-2015(18-06-2014)

Giải thưởng “Kết nối giáo dục SEAMEO – Australia”(18-06-2014)

Khóa huấn luyện về Quản lý nước bền vững tại Đức(16-06-2014)

Khóa huấn luyện về “Sustainable energy solutions” tại Slovenia (27-05-2014)

Thông báo tuyển sinh lớp Cao học Quốc tế Okayama - Huế (26-05-2014)

Thông báo học bổng nghiên cứu(16-05-2014)

Khóa đào tạo về Giám sát chất lượng nước và quản lý bền vững tài nguyên nước tại Hàn Quốc(12-05-2014)

Chương trình Học bổng Quỹ Crawford 2014(09-05-2014)

Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2015(07-05-2014)

Chương trình Học bổng Hubert Humphrey năm học 2015-2016(25-04-2014)

Học bổng Trường Đại học Quốc gia Incheon, Hàn Quốc(17-04-2014)

Một số khóa học do Trung tâm Sáng tạo Phát triển (CDI), Wageningen UR tổ chức(16-04-2014)

Chương trình Học bổng ASEAN của New Zealand 2014-2015 (11-04-2014)

Học bổng sau đại học từ SEARCA (13-03-2014)

Khóa học Quốc tế tại Wageningen UR (11-03-2014)

Diễn đàn "Leaders in ASEAN Agriculture and Development" tại Philippines(18-02-2014)

Các khóa học ngắn hạn do WAGENINGEN UR tổ chức(18-02-2014)

Chương trình thạc sĩ tại Phần Lan (10-02-2014)

Thông tin về Triển lãm du học Mỹ (10-02-2014)

Thông tin Học bổng Đài Loan, học bổng tiếng Hoa, học bổng VEST-500 và kỳ thi năng lực Hoa ngữ(10-02-2014)

Học bổng Thạc sĩ Thái Lan (10-02-2014)

Học bổng của Chính phủ Ấn Độ(08-02-2014)

Thông báo kêu gọi dự án Chương trình hợp tác Việt Nam-Đức về “Kinh tế sinh học”(22-01-2014)

Học bổng nghiên cứu từ SEARCA (22-01-2014)

Các chương trình tiến sĩ tại Đại học Tokyo, Nhật Bản (07-01-2014)

Học bổng thạc sỹ Fulbright năm học 2015 - 2016 (07-01-2014)

Học bổng thạc sĩ, tiến sĩ tại Thái Lan (03-01-2014)

Các chương trình thạc sĩ tại Đại học Antwerp, Bỉ(02-01-2014)

Học bổng Kỹ thuật Irish Aid Ideas 2014-2015 (gia hạn)(02-01-2014)

Hội thảo về Công nghệ sinh học và viễn thông ngày 18-20/02/2014(06-12-2013)

Hội thảo "Nghiên cứu tại Đức" ngày 09/12/2013(06-12-2013)

Học bổng ngành Công nghệ sinh học(29-11-2013)

Học bổng Thạc sĩ "Development Policies and Practices (DPP) (25-11-2013)

Khóa học ngắn hạn tại Hà Lan (được cập nhật thêm)(07-11-2013)

Cơ hội thực hiện dự án hợp tác nghiên cứu tài trợ bởi USAID, Mỹ (07-11-2013)

Hội thảo về "Phương pháp viết nghiên cứu bằng tiếng Anh" (07-11-2013)

Học bổng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Châu Âu(31-10-2013)

Khóa học ngắn hạn tại Israel (22-10-2013)

Học bổng TIẾN SĨ trường Đại học Công Nghệ Suranaree, Thái Lan (21-10-2013)

Học bổng TIẾN SĨ tại CHLB Đức (21-10-2013)

Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 về "Thực phẩm và Khoa học Sinh học ứng dụng"(15-10-2013)

Học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2014(08-10-2013)

Thông báo buổi hướng dẫn đăng ký học bổng toàn phần Nghiên cứu sinh của DAAD, Đức(27-09-2013)

Chương trình Trợ giảng Ngoại ngữ Fulbright (FLTA) Năm học 2014 (27-09-2013)

Học bổng Chính phủ Australia năm 2014(27-09-2013)

Học bổng Hubert Humphrey - Mỹ, năm học 2014-2015(27-09-2013)

Học bổng thạc sĩ tại Nhật năm 2014(27-09-2013)

Học bổng Liên minh nghiên cứu toàn cầu Borlaug (GRA) - Mỹ(26-09-2013)

Thông báo Hội nghị ASEAN + 3 tại Trung Quốc(24-09-2013)

Thông báo học bổng THẠC SĨ, TIẾN SĨ của DAAD(16-09-2013)

Thông báo Khóa học tiếng Nhật(06-09-2013)

Thông tin về các khóa đào tạo từ Wageningen UR(13-08-2013)

Thông báo các khóa huấn luyện quốc tế từ Wageningen UR(19-07-2013)

Thông tin học bổng TIẾN SĨ tại Nhật năm 2014 (06-07-2013)

Thông báo học bổng Tiến sĩ ngành Forest and Nature for Society(25-06-2013)

Thông báo về chương trình Cao học Quốc tế Okayama-Huế về "sự bền vững các hệ thống nông thôn và môi trường " (04-06-2013)

Thông báo về chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2014 (13-05-2013)

Chương trình đào tạo Thạc Sĩ và Tiến Sĩ từ trường đại học Saga (Nhật Bản) (04-05-2013)

Thông báo chương trình học bổng đào tạo đại học và sau đại học từ trường Naresuan Thái Lan(04-05-2013)

Thông báo học bổng IWC(03-05-2013)

Thông báo tuyển sinh đi học ĐH, CĐ và TCCN tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2014(26-04-2013)

Thông báo chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ ngành Thủy sản từ Trường Đại Học South Bohemia Czech Public(08-04-2013)

Thông báo lần 2 về: "Applications to the SEACRA Regional Professional Chair Grants"(08-04-2013)

Thông báo từ SInonvation Germany - Asia Project(05-04-2013)

Chương trình "Tham quan học tập về quản lý quốc tế hóa" lần 2 do SEAMEO RIHED tổ chức(05-04-2013)

Thông báo từ trung tâm MDF Indochina(26-03-2013)

Chương trình học bổng tài năng IN - Wallonie – Bruxelles (IN.WBI)(01-03-2013)

Thông báo hướng dẫn xin học bổng Đài Loan năm 2013(26-02-2013)

SEARCA Graduate Scholarship for Southeast Asians(26-02-2013)

Chương trình Thạc sỹ Nông nghiệp tại Đại Học National Chung Hsing, Đài Loan(20-02-2013)

Thông báo về khóa học ngắn hạn tại Hà Lan(20-02-2013)

Thông báo chương trình học bổng do chính phủ Australia tài trợ (29-01-2013)

Học bổng sau đại học từ Trường ĐH National Chiayi, Đài Loan(28-01-2013)

Học bổng Thạc sĩ từ Trường ĐH Chiang Mai, Thái Lan(28-01-2013)

Học bổng Thạc sĩ của FAO tài trợ thông qua Hungary(28-01-2013)

Announcement: VEF 2014 Fellowship Program for Process A(21-01-2013)

Học bổng Trường ĐH Guelph, Canada dành cho GIẢNG VIÊN NỮ(18-01-2013)

SEARCA REGIONAL PROFESSORIAL CHAIR GRANT(28-12-2012)

Thông báo về chương trình học bổng từ Bộ Ngoại Giao Israel ( MASHAV)(27-12-2012)

Thông báo về chương trình đào tạo từ Junior Riparian Professional - JPR ( Ủy hội sông Mê Công quốc tế )(21-12-2012)

Scholarship program for the Executive Master in Development Policies and Practices (DPP)(21-12-2012)

Chương trình đào tạo TS. ở nước ngoài theo đề án 911 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(11-12-2012)

Foreign Student Admission Application , Academic Year 2013 , National Chi Nan University(19-12-2012)

Mời tham dự buổi giới thiệu học bổng toàn phần tại Đại học Tsukuba, Nhật Bản(04-12-2012)

Chương trình học bổng của VEF (3 chương trình) năm 2013- 2014(03-12-2012)

Học bổng học Tiến sĩ tại trường ĐH Suranaree, Thái Lan(13-11-2012)

Professional Fellows Program(12-11-2012)

CamTESOL Regional ELT Research Grants - Call for Research Proposals(08-11-2012)

Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ - Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN) năm học 2013(06-11-2012)

Thông báo khóa học Quốc tế về "Climate change governance" tổ chức vào 2-13 tháng 9 năm 2013(02-11-2012)

Thông báo khóa học Quốc tế về "Facilitating multi-stakeholder processes and social learning" tổ chức vào 2-20 tháng 9 năm 2013(02-11-2012)

Thông báo về chương trình "The Asia Pacific Leadership Program" năm học 2013-2014(02-11-2012)

Chương trình học bổng Thạc sĩ của Đại sứ quán Ireland(01-11-2012)

Tham dự khóa học Quốc tế về: Ecosystem approach to fisheries(31-10-2012)

Các chương trình học bổng học SĐH tại Mỹ(21-09-2012)

Chương trình học bổng song phương Bỉ năm học 2013-2014(19-09-2012)

Mời nộp bài và tham gia trình bày tại "The Mekong Environmental Symposium 2013"(13-09-2012)

Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS)(21-08-2012)

Call for applications for International Climate Protection Fellowships(12-07-2012)

Khoá đào tạo kỹ năng lãnh đạo(06-07-2012)

Tham dự khóa tập huấn "International training of trainers on IWRM", tổ chức từ ngày 27/5- 14/6/2013 tại Hà Lan(06-07-2012)

Cơ hội tham dự "Competing claims on natural resources" tổ chức từ ngày 04 – 15 March 2013, tại Hà Lan(06-07-2012)

Học bổng dành cho giảng viên trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, phát triển bền vững và hoạch định chính sách kinh tế, xã hội(06-07-2012)

Chương trình đào tạo cán bộ tập sự chuyên nghiệp trẻ ven sông của Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế.(02-07-2012)

Mời tham dự "Seventh Executive Forum on Natural Resource Management focused on Watershed Governance in a Context of Climate Change: Tenure and Policy Reform Processes".(28-06-2012)

Học bổng học thạc sĩ tại Đức do DAAD tài trợ(20-06-2012)

Học bổng học thạc sĩ tại AIT, Thái Lan do DAAD tài trợ(24-05-2012)

Hội thảo du học do Trung Tâm EducationUSA tổ chức trong tháng 5/2012.(17-05-2012)

Chương trình học bổng học thạc sĩ ngành Chính Sách công tại Tp. HCM(08-05-2012)

Chương trình học bổng học thạc sĩ ngành "Integrated Water Management" tại Úc(04-05-2012)

Chương trình học Sau Đại học năm 2013 do chính phủ Nhật Bản tài trợ.(24-04-2012)

Chương trình học bổng học Tiến sĩ ( SIPOP- Stratagic Postgraduate Program) của trường ĐH Saga, Nhật Bản (19-04-2012)

Cơ hội tham gia khóa đào tạo ngắn hạn về "Impact Assessment and Poverty Alleviation", do SEARCA tổ chức từ ngày 15-17 tháng 5 năm 2012(17-04-2012)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ FULBRIGHT VIỆT NAM 2013(16-04-2012)

Scholarship program of Executive master in Development Policies and Practices (DPP) (10-04-2012)

Chương trình học bổng Endeavour năm học 2013(06-04-2012)

Học bổng International Plant Nutrition Institute (IPNI) năm 2012.(28-03-2012)

Thông báo hướng dẫn xin học bổng Đài Loan năm 2012(23-02-2012)

Thông tin về học bổng nhập học năm 2013 - Học bổng phát triển tại Việt Nam (ADS/ALAS)(23-02-2012)

Tham dự hội thảo tại Israel(16-02-2012)

Học bổng học SĐH (Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ) do SEARCA tài trợ.(13-02-2012)

Three PhD scholarships – Ion Transport Proteins in Control of Cancer Cell Behavior (IonTraC)(13-02-2012)

Học bổng phát triển Úc năm 2013(13-02-2012)

Global South Fellowships - CALL FOR APPLICATIONS(01-02-2012)

MSc program in European Forestry(01-02-2012)

Chương trình học bổng học sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) năm học 2012-2013 do SEARCA tài trợ(17-01-2012)

Học bổng Indonesia(16-01-2012)

Học bổng Thạc sỹ Fulbright giới thiệu thông tin tại Tp. Hồ Chí Minh(11-01-2012)

UCD Smurfit School – Irish Aid IDEAS Scholarship Programme 2012-2013(05-01-2012)

IHS Course Prospectus 2012-2013(03-01-2012)

Two USDA fellowship programs for 2012: USDA Global Research Alliance Program and USDA Borlaug Program(20-12-2011)

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CỦA ĐH TSUKUBA CHO CHƯƠNG TRÌNH "PHD IN HUMAN BIOLOGY"(19-12-2011)

Hội đồng Anh: Phát động cuộc thi trực tuyến dành cho giáo viên tiếng Anh(16-12-2011)

English Language Teaching consultancy(16-12-2011)

Chương trình cấp học bổng tài năng IN - Wallonie – Bruxelles International (IN.WBI)(01-12-2011)

Announcements on Three VEF Programs(30-11-2011)

Nghiên cứu tại Đức, 2.12.2011(23-11-2011)

Chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho học giả năm 2012(17-11-2011)

Chương trình học sau đại học tại Viện Nghiên cứu Quốc tê và Phát triển, Thụy Sĩ(08-11-2011)

Học bổng học sau đại học tại Trường ĐH Công nghệ Suranaree, Thái Lan (04-11-2011)

Lancement des bourses 2012-2013 de l'AUF(27-10-2011)

Học Edeavour Quản lý (Endeavour Executive Awards) năm học 2012(26-10-2011)

Học bổng học sau đại học tại trường ĐH Newcastle, Úc(11-10-2011)

Global South Fellowships - CALL FOR APPLICATIONS(21-09-2011)

PhD training followships at the Oxford University Clinical Research Unit(20-09-2011)

Học bổng toàn phần của chính phủ Hà Lan-NFP(16-09-2011)

HỌC BỔNG SONG PHƯƠNG BỈ, năm học 2012-2013(14-09-2011)

Học bổng SĐH tại KDI School of Public Policy & Management tại Hàn Quốc(01-09-2011)

Thông báo chương trình tuyển sinh đi học SĐH tại Nhật Bản(24-08-2011)

IFS/IRD Workshop in Hanoi - Call for applications(22-08-2011)

Học bổng sau ĐH của Chính phủ Mê-hi-cô năm 2011(16-08-2011)

Thông tin một số học bổng và hạn nộp hồ sơ(12-08-2011)

Các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên với các trường đại học Thái Lan(28-07-2011)

Khóa học Quản lý và đảm bảo chất lượng cho các trường Đông Nam Á(24-05-2011)

Funding Opportunities(23-05-2011)

Thông báo tuyển sinh đi học sau ĐH tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2012(16-05-2011)

100 suất học bổng học SĐH của chính phủ nhật cho năm 2012(05-05-2011)

IWC Water Leader Scholarships - now open(04-05-2011)

Chương trình học bổng Phát triển Australia (bao gồm cả học bổng năng lực lãnh đạo Australia)(27-04-2011)

Chương trình Học giả Việt Nam năm học 2012-2013(26-04-2011)

Chương trình Học bổng Hubert Humphrey năm học 2012-2013(15-04-2011)

[14:000 Ngày 15/4/2011] Chương trình học bổng Liên minh châu Âu - quy trình nộp hồ sơ, giới thiệu, giải đáp thắc mắc - Phòng 1(08-04-2011)

Học bổng vì sự phát triển phụ nữ trong nghiên cứu khoa học do L'OREAL - UNESCO tài trợ.(01-04-2011)

Học bổng học thạc sỹ tại Trường Đại học AIT, Thái Lan do Chính phủ Hoàng gia Thái Lan tài trợ(31-03-2011)

Chương trình trao đổi sinh viên (Đại học, thạc sĩ, Tiến sĩ) với trường ĐH Chung Hsing, Đài Loan năm học 2011-2012(24-03-2011)

Chương trình Fulbright tại Việt Nam(16-03-2011)

TB về chương trình tuyển sinh đào tạo Sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2011(14-03-2011)

TB về chương trình tuyển sinh đi học tại Hung-Ga-Ri năm 2011(14-03-2011)

Chương trình Thạc sĩ International M.Sc. về Nutritional Sciences và Animal Sciences - Đại học Hebrew Israel(07-03-2011)

Chương trình học bổng học sau đại học và thực tập tại Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Cộng hòa Séc năm 2011 (07-03-2011)

Thông báo về khóa học quốc tế bồi dưỡng về quản lý UNILEAD 2011 - Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD(01-03-2011)

Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh đi học tại Brunei Darussalam năm 2011(01-03-2011)

Fellowship for agricultural scientist to study in Australia (01-03-2011)

Một số liên kết thông tin học bổng sau đại học(14-02-2011)

VEF Fellowship Application Forms OPENED!(14-02-2011)

Taiwan Scholarship Program(09-02-2011)

SEARCA’s Graduate Study Program (09-02-2011)

Global South Scholar-In-Residence Programme(09-02-2011)

University of Florida Water Institute Ph. D. Fellowship opportunities.(12-01-2011)

Các học bổng Bỉ năm 2011(21-12-2010)

MSc assistanship o DH Arkansas, USA(09-12-2010)

Chương trình học thạc sĩ tại trường Đại học Jean Moulin-Lyon 3, Pháp(18-11-2010)

Thông báo về việc tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài bằng NSNN năm 2011(16-11-2010)

Học bổng đi Canada 2011(16-11-2010)

Học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam năm 2011(16-11-2010)

Tìm ứng cử viên học bổng PhD - Dự án SPIN(03-11-2010)

Erasmus Mundus - MSc EF Scholarships(03-11-2010)

Cơ hội học tập tại Viện Quản lý Đô thị Quốc tế, Trường ĐH Rotterdam, Hà Lan, năm học 2011/2012.(14-10-2010)

Khóa tập huấn ngắn hạn về nghiệp vụ thư viện (Deadline February 18, 2011)(06-10-2010)

e8 Masters and Post-Doctoral Program Scholarship(04-10-2010)

13 PhD Researcher Scholarships - WISDOM Project(28-09-2010)

Danh sách các học bổng Thạc sĩ toàn phần tại một số nước(28-09-2010)

Học bổng song phương Bỉ 2011/12(28-09-2010)

29/9/2010: Tổ chức buổi giới thiệu và trao đổi về chương trình Trao đổi Học giả Việt Nam 2011 của Chương trình Fulbright(24-09-2010)

Học bổng học sau đại học tại Hồng Kông(22-09-2010)

Asian Graduate Student Fellowships(01-09-2010)

Erasmus Mundus - IMACS Scholarships(01-09-2010)

Erasmus Mundus - MESPOM Scholarships(01-09-2010)

Scholarships at University of Canterbury(31-08-2010)

Erasmus Mundus - EMMEP Scholarships(31-08-2010)

ITTO Fellowships(31-08-2010)

Humboldt Research Awards(27-08-2010)

Humboldt -Georg Forster Research Fellowships(27-08-2010)

Erasmus Mundus - EUMAINE Scholarships(20-08-2010)

Chương trình trao đổi cán bộ và sinh viên giữa trường ĐH Suranaree, Thái Lan.(20-08-2010)

*NUS - NGS Scholarship*(16-08-2010)

*Erasmus Mundus-IMMIT Scholarships*(16-08-2010)

*FSC Scholarships*(16-08-2010)

Erasmus Mundus - AFEPA Schlolarships(16-08-2010)

PhD Research Fund at Ghent University(10-08-2010)

Full scholarships available from RMIT Vietnam, Intel Products Vietnam and the Australian Government(09-08-2010)

Sato International Scholarship Foundation(09-08-2010)

Erasmus Mundus-UNESCO-IHE Scholarships(09-08-2010)

PhD scholarships at University of Copenhagen(02-08-2010)

Post-Doc Fellowships of the Institute for Geoinformatics (ifgi) at the University of Münster(23-07-2010)

Chương trình trao đổi cán bộ và sinh viên giữa (1) Trường ĐH Maejo, (2) ĐH Kaetsart, và (3) ĐH King Mongkut’s, Thái Lan với các Trường thuộc các nước trong tiểu khu vực Sông MêKông năm 2011(21-07-2010)

PhD Research Scholarships at Asia Research Institute,National University of Singapore(16-07-2010)

Water Management Programme 2010-2012(16-07-2010)

PhD Fellowships at Bielefeld University(16-07-2010)

Hong Kong PhD Fellowships(02-07-2010)

UNFCCC Fellowships (28-06-2010)

Học bổng phát triển Úc (ADS) (24-06-2010)

MS/PhD scholarships at SEARCA (20-06-2010)

Scholarships at The University of Western Australia(21-06-2010)

ECO Fellowships(14-06-2010)

CIMO Fellowship(14-06-2010)

EURIAS Fellowships(14-06-2010)

Giải thưởng World Scholars của University of Sydney - Úc(22-06-2010)

Học bổng đào tạo ngắn hạn do Tổ Chức SIDA tài trợ(22-06-2010)

Các học bổng "by research" của trường đại học Adelaide - Úc(21-06-2010)

Họ bổng quốc tế Na Uy về Giáo dục (SIU )(21-06-2010)

Thông báo tuyển NCS đào tạo tiến sĩ tại Cộng hòa Pháp bằng NSNN năm 2010 (25-05-2010)

[17/6/2010 Deadline] Australian Leadership Awards Fellowship(13-05-2010)

Chương trình Học bổng Hubert Humphrey 2011-2012(13-05-2010)

chương trình học bổng thạc sĩ bán phần liên kết giữa Trường Đại học Huế , Việt Nam và Trường Đại học Okayama, Nhật, (28-04-2010)

Chương trình USDA Borlaug Fellowship dành cho các nhà khoa học Việt Nam(28-04-2010)

Khóa đào tạo ngắn hạn về "Proposal Writing for International Research Projects" do DAAD tổ chức tại Hà Nội(28-04-2010)

Chương trình Hubert H. Humphrey Fellowship 2010-2011 đang tuyển ứng viên(25-04-2010)

Các Học bổng DAAD dành cho các Khóa học Cao học có đề tài liên quan đến các nước đang phát triển Niên khóa 2011/2012(25-04-2010)

Khóa học UNILEAD về quản lý giáo dục đại học của DAAD - Đức(25-04-2010)

Cơ hội nhận học bổng nghiên cứu Endeavour Awards tại Úc(20-04-2010)

(Hạn chót 20/5/2010) Học bổng đào tạo tiến sĩ về khoa học và công nghệ của Fulbright năm 2011(02-04-2010)

(Hạn chót 15/10/2010) Chương trình Học giả Việt Nam năm học 2011-2012(02-04-2010)

(2/4/2010) Học bổng ESMT Scholarship / Nanyang Fellow / Nanyang President's Graduate (02-04-2010)

(Hạn chót 3/5/2010) Tuyển sinh Chương trình học bổng sau đại học Chính phủ Indonesia năm học 2010 - 2011(30-03-2010)

(Hạn chót: 15/4/2010) Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2010(30-03-2010)

(26/3/2010) Khóa huấn luyện về Research Methodology Training (RMT) 2010 tại Thái Lan(26-03-2010)

(25/3/2010) Những việc cần chuẩn bị cho quá trình xin học bổng(25-03-2010)

(25/3/2010) Học bổng IDRC về nông học, rừng và sinh học(25-03-2010)

(17/3/2010) Học bổng tiến sĩ Chương trình đào tạo quốc tế của Singapore(19-03-2010)

(19/3/2010) Học bổng DAAD dành cho các Khóa học Cao học có đề tài liên quan đến các nước đang phát triển Niên khóa 2010/2011(19-03-2010)

(19/3/2010) Chương trình mời lại những người đã từng nhận Học bổng DAAD từ 01 năm trở lên(19-03-2010)

(19/3/2010) Học bổng nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh và cán bộ khoa học trẻ DAAD(19-03-2010)

Học bổng Thạc sỹ nông nghiệp của Hungary(19-02-2010)

Thông báo chương trình học bổng sau đại học tại Thái Lan(03-02-2010)

Học bổng FAO-FVM 2010(03-02-2010)

Các học bổng toàn phần tại Đài Loan cho năm 2010 - 2011(29-01-2010)

Chương trình học bổng Panasonic 2011(28-01-2010)

Học bổng của Tập đoàn Ajinomoto - quy trình tuyển chọn mới (Hạn nộp hồ sơ 23/3/2010)(28-01-2010)

Dự án Junior Riparian Professional Project của hội đồng sông Mekong đang nhận application form(27-01-2010)

12 học bổng toàn phần ĐH và sau ĐH của Ấn Độ(26-01-2010)

Ngày 15/3/2010: Hạn chót nộp hồ sơ xin học bổng cao học và tiến sĩ tại các trường đại học Rumania(25-01-2010)

Học bổng học tại đại học Chung Hua - Đài Loan(25-01-2010)

Một số học bổng du học tại Hoa Kỳ(17-01-2010)

Khóa tập huấn về môi trường dành cho giảng viên tại Thái Lan(16-01-2010)

Chương trình phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực BIOTECCHNOLOGY tại Thái Lan, năm 2010(12-01-2010)

Đại sứ quán Ai-len tại Hà Nội thông báo chương trình học bổng Irish Aid năm học 2010-2011(29-12-2009)

Trường Đại học Công nghệ Queensland sẽ hỗ trợ 12 suất học bổng bao gồm học phí, bảo hiểm y tế và sinh hoạt phí cho các nghiên cứu sinh đi học theo Chương trình học bổng 322(29-12-2009)

Chương trình học bổng của Canađa dành cho khối Pháp ngữ (PCBF) năm học 2010 - 2011(29-12-2009)

Học bổng tài năng IN.WBI 2010-2011 Bỉ(29-12-2009)

Học bổng sau đại học của Đại học Chulalongkorn - Thái Lan(18-12-2009)

Chương trình học bổng sau đại học “Southern Sunshine Scholarship”(18-12-2009)

Chương trình học bổng của SEARCA, Phillippines(08-12-2009)

Chương trình Học bổng Fulbright 2011(04-12-2009)

Các khóa học của Institute for Housing and Urban Development Studies liên quan đến quản lý và phát triển đô thị, biến đổi khí hậu(03-11-2009)

Chương trình học bổng Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) 2011(28-10-2009)

Chương trình Scholarship and Fellowship dành cho các giáo sư, chuyên gia nghiên cứu và nghiên cứu sinh trong lĩnh vực an ninh lương thực của Trường Đại học Hohenheim’s, Đức(16-10-2009)

Khóa học về thống kê tại Trung tâm Thống kê Y khoa Oxford(14-10-2009)

Chương trình Học bổng Sau đại học của Thái Lan năm 2009 học tại Học viện nghiên cứu Chulabhorn(14-10-2009)

Vòng hai chương trình học bổng Endeavour Quản lý (Endeavour Executive Awards) niên khóa 2009 sẽ nhận hồ sơ từ ngày 1/12/2009(14-10-2009)

Chương trình học bổng AUN/SEED-NET - Nhật Bản và các thời hạn nộp đơn còn lại trong năm 2009(28-09-2009)

Chương trình học bổng CHEVENING - Hội đồng Anh(23-09-2009)

Chương trình IFP - quỹ Ford thông báo tuyển sinh năm cuối cùng 2010(23-09-2009)

Học bổng tiến sĩ về Thủy sản(21-09-2009)

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin học bổng song phương Bỉ(16-09-2009)

Thông báo của BGD&ĐT về Tuyển nghiên cứu sinh đào tạo tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2009 (Đợt bổ sung)(11-09-2009)

Chương trình học bổng Hà Lan (NFP) (11-09-2009)

Học bổng song phương Việt-Bỉ(09-09-2009)

Chương trình Học bổng sau đại học Vanier Canada (CGS)(07-09-2009)

Học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) theo nguồn Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản(07-09-2009)

Học bổng song phương Bỉ(07-09-2009)

Thông báo số 569 về việc tuyển sinh thạc sĩ học tại Nhật Bản theo học bổng của chính phủ Nhật(03-09-2009)

Học bổng thanh niên trẻ châu Á (AYF) của chính phủ Nhật Bản(03-09-2009)

Muốn tìm học bổng du học tại Úc? Hãy vào trang dành cho du học của chính phủ Úc!(03-09-2009)

Bạn đã chuẩn bị gì để giành học bổng VEF năm 2011 đi học tại Hoa Kỳ?(03-09-2009)

Chương trình trao đổi giữa Trường Đại học Kỹ thuật Suranaree Thái Lan và các Trường thuộc các nước trong tiểu khu vực Sông Mêkông(03-09-2009)

40 suất học bổng tiến sỹ quỹ VEF tại Mỹ(21-08-2009)

ACIAR có cấp học bổng gì cho các cán bộ khoa học Việt Nam? (21-08-2009)

Chương trình học giả Fulbright năm 2009-2010(18-08-2009)

Chương trình trao đổi cán bộ và sinh viên giữa Trường Đại học Maejo Thái Lan và các Trường thuộc các nước trong tiểu khu vực Sông Mêkông(18-08-2009)

Chương trình trao đổi cán bộ và sinh viên giữa Trường Đại học Kasetsart Thái Lan và các Trường thuộc các nước trong tiểu khu vực Sông Mêkông(10-08-2009)

Học bổng Cao học ngành Công nghệ Sinh học(30-07-2009)

Khóa học ngắn hạn tại Israel về Cơ khí Nông nghiệp(22-07-2009)

Học bổng Tiến sĩ của chương trình học bổng NFP do Chính phủ Hà Lan cung cấp cho các khóa học trong năm 2010(21-07-2009)

Thông báo về lớp đào tạo chuyển giao công nghệ “Phương pháp tổ chức và quản lí một chương trình giảng dạy trực tuyến”(15-07-2009)

Học bổng Ph.D Công nghệ thông tin về Dynamics and Smart Structures Lab tại Sejong University, Korea(02-07-2009)

Học bổng MBA Online do Viện Quản trị Canada (Management Institute of Canada) cấp và giảng dạy(25-06-2009)

John Dillon Fellowship applications for leadership training in Australia 2010(16-06-2009)

Chương trình học bổng Phát triển Australia -ADS(15-06-2009)

Các khóa đào tạo chuyên đề về Chất lượng & An toàn Thực phẩm trong khuôn khổ dự án ASIA Invest(15-06-2009)

Học bổng Searca(11-06-2009)

Chương trình học bổng của USDA - Hoa Kỳ(01-06-2009)

Chương trình học thạc sĩ tại đại học Queensland, Úc(21-05-2009)

Chương trình Fulbright New Century Scholars 2009 chọn ứng viên(17-11-2008)

Ngày hội thông tin về học bổng NFP & HSP 2009-2010 của chính phủ Hà Lan(06-11-2008)

Học bổng đại học CYCU - Đài Loan(06-11-2008)

Thông cáo báo chí về Khóa huấn luyện đảm bảo chất lượng(14-10-2008)

Học Viện Công nghệ Châu Á - AIT tiến hành tuyển sinh sinh viên Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình 322(19-06-2008)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG FULBRIGHT 2009(03-03-2008)

Chương trình học giả FULBRIGHT VIỆT NAM 2008(09-01-2008)

Chương trình học bổng Thạc sỹ Fulbright sẽ tổ chức buổi giới thiệu thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về học bổng niên khoá 2013-2014 vào 9h sáng ngày 14/1 tại Hội trường Quốc tế, SEAMEO Center, 35 Lê(11-01-2012)

Call for Applications DIES Training Course “Internal and External Quality Assurance in Sou The German Academic Exchange Service (DAAD) Programmes (DIES) – the German Rectors´ Conference (HRK) with partners from Southeast Asia and Europe Universi(24-05-2011)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba bảy năm không

Xem trả lời của bạn !