CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA TRƯỜNG

    

 - Trưởng phòng, TS. Nguyễn Ngọc Thùy: phụ trách chung, triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của cấp trên đối với vấn đề HTQT, Tổ chức phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện tốt công tác HTQT, Quản lý, điều phối các dự án HTQT, Quản lý và phát triển ký kết MOU.

 Liên hệ: Tel: (+84 8) 3896 6946. Fax: (+84 8) 3896 0713. Email: nnthuy@hcmuaf.edu.vn

 

  Chuyên viên: ThS. Trịnh Thị Tiện

 - Phụ trách báo cáo tháng, viết biên bản họp phòng 

- Phụ trách lưu trữ công văn vào, soạn thảo và lưu trữ công văn ra

- Hỗ trợ công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, study tour

- Phụ trách công tác lễ tân, hậu cần trong các lễ ký kết văn bản HTQT, hội nghị, hội thảo quốc tế

- Quản lý sinh viên quốc tịch nước ngoài học tập ngắn hạn và dài hạn tại trường.

- Theo dõi tình hình đoàn vào, lập báo cáo

- Theo dõi bảng chấm công của đơn vị

- Đăng ký lịch công tác, sắp xếp các cuộc họp với các đối tác trong và ngoài nước liên quan đến công tác HTQT của phòng và trường.

- Quản lý quà HTQT.

 Liên hệ:Tel: (028) 3896 6946. Fax: (028) 3896 0713. Email:trinhtvn@hcmuaf.edu.vn

 

 Chuyên viên: ThS. Phạm Thị Nguyệt Khánh

  - Phụ trách dịch nội dung cần đăng tin trên trang web tiếng Anh của phòng và trường

- Tiến hành các thủ tục, hồ sơ xin visa nhập cảnh và phản hồi kết quả cho khách hay giảng viên, sinh viên quốc tế

- Phụ trách công tác đưa đón khách quốc tế của Ban Giám Hiệu

- Hỗ trợ công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, study tour, internship

- Phụ trách công tác lễ tân, hậu cần trong các lễ ký kết văn bản HTQT, hội nghị, hội thảo quốc tế

- Đăng ký lịch công tác, sắp xếp các cuộc họp với các đối tác trong và ngoài nước liên quan đến công tác HTQT của phòng và trường.

Liên hệ:Tel: (028) 3896 6946. Fax: (028) 3896 0713. Email: ptnkhanh@hcmuaf.edu.vn

 

Chuyên viên: Đỗ Tấn Dương

 - Tiến hành các thủ tục, hồ sơ xin visa nhập cảnh và phản hồi kết quả cho khách hay giảng viên, sinh viên quốc tế

 - Hỗ trợ quản lý và theo dõi MOU

 - Hỗ trợ sinh viên và giảng viên tiến hành các thủ tục đi học hay tập huấn ở nước ngoài hoặc đi thực địa trong nước.

 - Cập nhật trang web phòng, web trường.

 - Hỗ trợ công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, study tour, internship

 - Phụ trách công tác đưa đón khách quốc tế của Ban Giám Hiệu

 - Phối hợp phòng tổ chức (khi có yêu cầu) để hỗ trợ làm thủ tục đoàn ra

 - Quản lý trang thiết bị, vật tư của phòng

Liên hệ: Tel: (028) 3896 6946; Email: dtduong@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 10249
Điều chỉnh lần cuối: 29-05-2018

CBVN PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm ba không năm

Xem trả lời của bạn !