Mời quý Thầy Cô chủ nhiệm các dự án download file sau để làm mẫu cho báo cáo dự án

1. Mẫu báo cáo dự án định kỳ: data/Mau Bao cao du an dinh ky(2).doc

2. Mẫu báo cáo tài chính trong kỳ: data/Mau BC Tai Chinh DuAn HTQT(2).doc

3. Mẫu báo cáo kết thúc dự án: data/Mau bao cao ket thuc du an(1).doc

4. Mẫu Bàn giao tài sản: data/Dowload 3.doc

5. Mẫu báo cáo tiếp khách nước ngoài: Download

 Trường hợp yêu cầu xin visa cho đoàn vào, xin tham khảo: http://iro.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=13134&ur=iro

Số lần xem trang: 8565
Điều chỉnh lần cuối: 09-02-2012

Công tác quản lý dự án hợp tác

Quy chế Hợp tác Quốc tế ban hành ngày 26/5/2015(11-10-2016)

Các quy định về HTQT liên quan đến hoạt động Khoa học Công nghệ (Trích Luật về KHCN)(18-06-2009)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm tám bảy ba

Xem trả lời của bạn !