Nhằm tổng kết và đánh giá những kết quả đã đạt được của công tác hợp tác quốc tế trong 10 năm qua (2010 - 2019) và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm phục vụ cho định hướng quốc tế hóa đại học trong giai đoạn 2020 - 2030, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Tọa đàm "Thực trạng hoạt động hợp tác quốc tế và định hướng chiến lược quốc tế hóa đại học".

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: Tại đây

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 262
Điều chỉnh lần cuối:

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Hội thảo du học Nhật Bản (26-09-2019)

Chương trình Fulbright tại Việt Nam năm học 2020 - 2021(19-08-2019)

Buổi giới thiệu Chương trình Quốc tế và Học bổng 24/04/2019(17-04-2019)

Chương trình "Ngày Pháp-Việt đổi mới sáng tạo"(17-10-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 39 từ ngày 24 - 28/09/2018(24-09-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 36 từ ngày 03-09/09/2018(04-09-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 33 từ ngày 13/08/2018 - 17/08/2018(13-08-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 24 từ ngày 13-17/6/2018(23-05-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 38 từ ngày 18 – 23/9/2017(18-09-2017)

Sự kiện HTQT tuần thứ 37 từ ngày 11-15/9/2017(18-09-2017)

Sự kiện HTQT tuần thứ 23 từ ngày 13-18/6/2016 (17-06-2016)

Sự kiện HTQT tuần thứ 19 từ ngày 09 - 15/5/2016(09-05-2016)

Thông báo buổi giới thiệu về các học bổng chính phủ 2 bên Việt-Nhật.(01-03-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy năm không bốn

Xem trả lời của bạn !