Sáng ngày 04/09/2018, Tại phòng P205, nhà Thiên LýPhòng Hợp tác Quốc tế hỗ trợ Ban Giám Hiệu, cùng với khoa Quản lý đất đai sẽ có buổi giới thiệu chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ của National Central University, Đài Loan.

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

Số lần xem trang : :579
Nhập ngày : 04-09-2018
Điều chỉnh lần cuối :

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Buổi giới thiệu Chương trình Quốc tế và Học bổng 24/04/2019(17-04-2019)

Chương trình "Ngày Pháp-Việt đổi mới sáng tạo"(17-10-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 39 từ ngày 24 - 28/09/2018(24-09-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 33 từ ngày 13/08/2018 - 17/08/2018(13-08-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 24 từ ngày 13-17/6/2018(23-05-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 38 từ ngày 18 – 23/9/2017(18-09-2017)

Sự kiện HTQT tuần thứ 37 từ ngày 11-15/9/2017(18-09-2017)

Sự kiện HTQT tuần thứ 23 từ ngày 13-18/6/2016 (17-06-2016)

Sự kiện HTQT tuần thứ 19 từ ngày 09 - 15/5/2016(09-05-2016)

Thông báo buổi giới thiệu về các học bổng chính phủ 2 bên Việt-Nhật.(01-03-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn bốn tám bảy

Xem trả lời của bạn !