Phòng Hợp tác Quốc tế kính gửi thông tin về Quy chế về hoạt động Hợp tác Quốc tế ban hành ngày 26/5/2015. Vui lòng nhấp vào đây để tải về.

Số lần xem trang: 8535
Điều chỉnh lần cuối:

Công tác quản lý dự án hợp tác

Các quy định về HTQT liên quan đến hoạt động Khoa học Công nghệ (Trích Luật về KHCN)(18-06-2009)

CÁC MẪU BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TRƯỜNG ĐHNL(20-05-2009)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba bảy chín không

Xem trả lời của bạn !