QUI TRÌNH XIN VISA KHÁCH VÀO

1.      Đơn vị (Khoa/Bô môn/Viên/Trung tâm…) đề nghị xin visa thực hiện hồ sơ bao gồm:

 

1.1. Giấy đề nghị làm visa (download: tại đây)

1.2. *Một (1) bản photocopy hoặc scan passport (phần có hình và chi tiết cá nhân) của khách.

1.3. *CV của khách.

1.4. *Lịch làm việc của khách trong thời gian nhập cảnh.

1.5.  **Giấy tiếp nhận sinh viên nước ngoài (download: tại đây).

 

Lưu ý:

           *- scan passport, CV và lịch làm việc của khách có thể gửi qua email (iro_nlu@hcmuaf.edu.vn hoặc tranphuoc@hcmuaf.edu.vn).

           ** - đối với trường hợp xin visa cho sinh viên nước ngoài đến  trường thực tập/nghiên cứu.

        

 

 

2.      Phòng HTQT sẽ trình Ban Giám Hiệu phê duyệt và tiến hành các công việc cần thiết khác để thực hiện việc xin visa.

 

 

Lưu ý:

         - hồ sơ phải gửi về phòng HTQT trước thời điểm khách nhập cảnh ít nhất 15 ngày(không tính ngày nghỉ và ngày lễ).

         - phòng HTQT sẽ chính thức tiến hành xin visa sau khi Ban Giám Hiệu duyệt hồ sơ.

         - có kết quả sau 7-10 ngày kể từ ngày Ban Giám Hiệu phê duyệt (không tính ngày nghỉ và ngày lễ).

Trân trọng!

 

Phòng HTQT

Số lần xem trang : :5692
Nhập ngày : 11-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :01-10-2014

Mẫu báo cáo ĐOÀN VÀO(15-03-2013)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu sáu chín năm

Xem trả lời của bạn !