1. Học bổng " Vấn đề môi sinh toàn cầu", 8 suất học bổng, giành cho sinh viên năm thứ 1-3, thời gian học là 5 tuần bắt đầu tháng 7/2010. Thời hạn cuối nộp đơn là 25 tháng 1, 2010. Nguồn thông tin - http://photos.state.gov/libraries/vietnam/8621/pdf-forms/susi_studentleader2010.pdf
 
2. Học bổng Fulbright 2011-2012, 20-25 suất học bổng cho chương trình Thạc Sĩ (Master program), thời hạn cuối nộp đơn 1 tháng 4, 2010. Nguồn thông tin - http://vietnam.usembassy.gov/fvst.html
 
3. Scholar and Secondary School Educator, thời gian học là 6 tuần bắt đầu tháng 6/2010. Thời hạn cuối nộp đơn là 25 tháng 1, 2010. Nguồn thông tin - http://photos.state.gov/libraries/vietnam/8621/pdf-forms/susi_scholar_2010.pdf 
 
4. Hướng dẫn làm giấy tờ nhập học vào đại học Hoa Kỳ - http://www.ivce.org/study.php?studyid=0000000002
 
Nguồn: The Institute for Vietnamese Culture & Education (IVCE).

 

Số lần xem trang: 11798
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn năm sáu tám

Xem trả lời của bạn !