Trường Đại học  Queensland Úc (QU) thông báo về chương trình học thạc sĩ. Ứng viên có thể lựa chọn đăng ký học 1 trong bất kỳ ngành nào của trường đang giảng dạy. Một ứng  viên duy nhất sẽ được chọn và sẽ  được miễn hoàn toàn học phí cho 02 năm học tại Trường QU.

Điều kiện dự tuyển:

-         Là cán bộ Trường Đại học Nông Lâm

-         Đã tốt nghiệp đại học.

-         Trình độ anh văn  đạt 6.5 IELTS  hoặc các chứng chỉ tương đương khác.

 

 Hồ sơ:

-         Đơn xin học

-         Bản phô tô các bằng đại học cấp, bảng điểm có công chứng.

-         Chứng chỉ tiếng anh  6.5 IELTS 

-         Đề cương nghiên cứu

-         Lý lịch khoa học trong đó liệt kê chi tiết những  bài báo đã xuất bản hoặc những nghiên cứu khác hoặc trình bày kinh nghiệm  công tác.

 

Thời hạn:

Nộp hồ sơ từ 01/8/2009 – 20/8/2009 tại Phòng Hợp tác Quốc tế, trường ĐH Nông Lâm, Tp. HCM

 

Mẫu đơn xin học và  các thông tin liên quan khác  xin vui lòng   vào trang web: http://www.uq.edu.au/grad-school/ .

 

Kính đề nghị quý Khoa/Bộ môn/Trung tâm  thông báo rộng rãi đến các cán bộ, giảng viên về chương trình này.

 

 

                                                                                                          Phó P. Hợp tác Quốc tế

                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                      TS. Nguyễn Phú Hòa

Số lần xem trang: 12033
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai năm bảy năm

Xem trả lời của bạn !