Recently, Nong Lam University - Ho Chi Minh City and Okayama University, Japan successfully organized a Summer Course with the theme: "An Introduction to Advanced Technology and Application" from 2nd - 9th, August, 2021. More

Page count: 12281
Last modify: 20-09-2021

CÁC HOẠT ĐỘNG HTQT CỦA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín sáu tám tám

Xem trả lời của bạn !