On May 24, 2021, Nong Lam University - Ho Chi Minh City (NLU) had an online meeting with Mr. Berndt Tilp, Director of DAAD Information Center in Ho Chi Minh City to discuss opportunities and programs cooperation in the future. More...

Page count: 518
Last modify:

CÁC HOẠT ĐỘNG HTQT CỦA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín tám chín năm

Xem trả lời của bạn !