1.Đối tượng tuyển sinh

 - ứng viên tham gia phải có bằng tốt nghiệp đại học. Những người có bằng đại học kinh tế, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên hay kỹ thuật đều có thể tham gia tuyển sinh.

 -Ứng viên cẩn tối thiểu 2 năm kinh nghiệm công tác.

 - Phụ nữ, các ứng viên công tác trong khu vực nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và các ứng viên đến từ những vùng có điều kiện bất lợi (ngoài TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội) được khuyến khích đăng ký dự tuyển.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 người

3. Hình thức, thời gian và ngôn ngữ đào tạo.

 - Hình thức đào tạo tập trung, toàn thời gian

 - Thời gian: 18 tháng

 - Ngôn ngữ giảng dạy và học tập: tiếng Việt ( Khuyến khích học viên có trình độ tiếng Anh căn bản để có thể đọc tài liệu tham khảo và trao đổi với giảng viên Quốc tế bằng tiếng Anh).

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

 - Học viên tham khảo tại website www.fsppm.fuv.edu.vn/apply (bắt buộc)

5. Lịch tuyển sinh

 - Ngày 31 tháng 8 năm 2017:                          Hạn cuối đăng ký dự tuyển trực tuyến

 - Ngày 01 tháng 8 năm 2017:                          Thông báo kết quả sơ tuyển

 - Ngày 09 tháng 9 năm 2017:                          Thi Tuyển sinh

 Địa điểm thi:                                                    Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh

 - Ngày 21-23 tháng 9 năm 2017:                     Phỏng vấn ứng viên

 - Ngày 26 tháng 9 năng 2017:                         Thông báo kết quả tuyển sinh

 - Ngày 16 tháng 10 năm 2017:                         Khóa học bắt đầu 


Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: 358
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín sáu bốn ba

Xem trả lời của bạn !