Đối tượng:


1. Cán bộ, công chức, nhân viên đang công tác tại các vụ, cục, thanh tra, văn phòng thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;


2. Cán bộ, công chức, nhân viên đang công tác tại một số đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm: trường đại học, trường cao đẳng, viện, phân viện, trung tâm, công ty, báo, tạp chí, nhà xuất bản, các cán bộ đi công tác sử dụng ngân sách của Bộ.


3. Cán bộ, nhân viên đang làm việc hoặc tham gia các dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý;


4. Lưu học sinh đi học (diện lấy văn bằng), gia hạn và thu nhận lưu học sinh về nước (không bao gồm cán bộ, công chức viên chức ở các đơn vị trực thuộc Bộ quản lý).


5. Bộ trưởng và các Thứ trưởng đi công tác nước ngoài thực hiện theo quy định của Chính phủ và quy định tại Điều 42, Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không theo quy trình này;

 

Xem chi tiết File đính kèm: Download

(Theo Bộ GD và ĐT )

Số lần xem trang : :4486
Nhập ngày : 07-09-2009
Điều chỉnh lần cuối :31-03-2010

HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ CÁC THỦ TỤC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HTQT

Quy trình thực hiện các công tác Hợp tác Quốc tế của Trường(10-05-2017)

Thông tư hướng dẫn thi hành pháp lệnh Nhập cảnh, Xuất cảnh, Cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Số 04/2002/TTLT-BCA-BNG)(09-02-2012)

DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH, THOẢ THUẬN MIỄN THỊ THỰC GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC (tính đến tháng 02/2011)(09-02-2012)

Nghị định số 21/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam do Chính Phủ ban hành(09-02-2012)

Nghị định về Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam(09-02-2012)

Quyết định 119/2009/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA(09-02-2012)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám không hai một

Xem trả lời của bạn !