1. Từ ngày 13-17/06/2018, Tại Hội trường P100, nhà Phượng Vĩ, Trường Đại học Nông Lâm cùng với Scientific Education Research Society (SERS), Meerut, India tổ chức hội nghị “Innovative approaches in applied sciences and technologies” . Hội nghị IAsT-2018 nhằm mục đích tập hợp các nhà khoa học, nhà nghiên cứu hàng đầu để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu về tất cả các lĩnh vực khoa học, nông nghiệp, môi trường và quản lý tài nguyên. Hội nghị cung cấp diễn đàn liên ngành hàng đầu cho các nhà nghiên cứu, học viên và nhà giáo dục để trình bày và thảo luận về những đổi mới, xu hướng và quan tâm gần đây, những thách thức thực tiễn đã gặp phải và các giải pháp được áp dụng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.
Thông tin về hội nghị:
iAsT 2018

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo.

Số lần xem trang : :761
Nhập ngày : 23-05-2018
Điều chỉnh lần cuối :

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Buổi giới thiệu Chương trình Quốc tế và Học bổng 24/04/2019(17-04-2019)

Chương trình "Ngày Pháp-Việt đổi mới sáng tạo"(17-10-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 39 từ ngày 24 - 28/09/2018(24-09-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 36 từ ngày 03-09/09/2018(04-09-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 33 từ ngày 13/08/2018 - 17/08/2018(13-08-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 38 từ ngày 18 – 23/9/2017(18-09-2017)

Sự kiện HTQT tuần thứ 37 từ ngày 11-15/9/2017(18-09-2017)

Sự kiện HTQT tuần thứ 23 từ ngày 13-18/6/2016 (17-06-2016)

Sự kiện HTQT tuần thứ 19 từ ngày 09 - 15/5/2016(09-05-2016)

Thông báo buổi giới thiệu về các học bổng chính phủ 2 bên Việt-Nhật.(01-03-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm sáu ba hai năm

Xem trả lời của bạn !