Vào lúc 14h, ngày 20.09.2017, phòng Hợp tác Quốc tế sẽ hỗ trợ Hiệu trưởng, khoa Thuỷ Sản tiếp đón và tổ chức ký kết hợp tác giữa Nhà trường với công ty Virbac, Pháp.

Số lần xem trang : :717
Nhập ngày : 18-09-2017
Điều chỉnh lần cuối :18-09-2017

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Sự kiện HTQT tuần thứ 36 từ ngày 03-09/09/2018(04-09-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 33 từ ngày 13/08/2018 - 17/08/2018(13-08-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 24 từ ngày 13-17/6/2018(23-05-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 37 từ ngày 11-15/9/2017(18-09-2017)

Sự kiện HTQT tuần thứ 23 từ ngày 13-18/6/2016 (17-06-2016)

Sự kiện HTQT tuần thứ 19 từ ngày 09 - 15/5/2016(09-05-2016)

Thông báo buổi giới thiệu về các học bổng chính phủ 2 bên Việt-Nhật.(01-03-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một bảy năm chín

Xem trả lời của bạn !