Sáng ngày 7/6/2016, Phòng Hợp tác Quốc tế cùng với Ban Giám Hiệu, Khoa Kinh tế, khoa Công nghệ Thực phẩm, khoa Môi trường, Khoa Nông học, Trung tâm Đào tạo Quốc tế và phòng Sau Đại học cùng đón tiếp và trao đổi hợp tác với HAS-University of Applied Sciences, Hà Lan

 Vào lúc 9:30 cùng ngày phòng Hợp tác Quốc tế cùng với khoa Nông học, khoa Công nghệ Thực phẩm, phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học đón tiếp đoàn đại diện chương trình viện trợ New Zealand  để trao đổi về các quỹ tài trợ hợp tác có thể giữa Trường và Quỹ này

Số lần xem trang : :1209
Nhập ngày : 17-06-2016
Điều chỉnh lần cuối :

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Sự kiện HTQT tuần thứ 19 từ ngày 09 - 15/5/2016(09-05-2016)

Thông báo buổi giới thiệu về các học bổng chính phủ 2 bên Việt-Nhật.(01-03-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm sáu chín không