Sáng ngày 7/6/2016, Phòng Hợp tác Quốc tế hỗ trợ Ban Giám Hiệu, cùng với Khoa Kinh tế, khoa Công nghệ Thực phẩm, khoa Môi trường, Khoa Nông học, Trung tâm Đào tạo Quốc tế và phòng Sau Đại học cùng đón tiếp và trao đổi hợp tác với HAS-University of Applied Sciences, Hà Lan

 Vào lúc 9:30 cùng ngày phòng Hợp tác Quốc tế cùng với khoa Nông học, khoa Công nghệ Thực phẩm, phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học đón tiếp đoàn đại diện chương trình viện trợ New Zealand  để trao đổi về các quỹ tài trợ hợp tác có thể giữa Trường và Quỹ này

Số lần xem trang : :2426
Nhập ngày : 17-06-2016
Điều chỉnh lần cuối :13-08-2018

SỰ KIỆN SẮP ĐẾN

Chương trình "Ngày Pháp-Việt đổi mới sáng tạo"(17-10-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 39 từ ngày 24 - 28/09/2018(24-09-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 36 từ ngày 03-09/09/2018(04-09-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 33 từ ngày 13/08/2018 - 17/08/2018(13-08-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 24 từ ngày 13-17/6/2018(23-05-2018)

Sự kiện HTQT tuần thứ 38 từ ngày 18 – 23/9/2017(18-09-2017)

Sự kiện HTQT tuần thứ 37 từ ngày 11-15/9/2017(18-09-2017)

Sự kiện HTQT tuần thứ 19 từ ngày 09 - 15/5/2016(09-05-2016)

Thông báo buổi giới thiệu về các học bổng chính phủ 2 bên Việt-Nhật.(01-03-2016)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm không bốn sáu

Xem trả lời của bạn !